Z médií

pondělí, 21. březen 2016

PARDUBICE

Výstavbu severovýchodního obchvatu města EIA nezpozdí.Vice na www.pardubice.eu
pondělí, 21. březen 2016

PARDUBICKÝ KRAJ

Výstavba D35 se zřejmě dále odkládá. Čerpání evropských fondů by nemělo být ohroženo.Více na www.pardubickykraj.cz