NEJBLIŽŠÍ AKCE:   Schůze Poslanecké sněmovny

Profesní životopis Ing. Martina Kolovratníka

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny byl v říjnu zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za politické hnutí ANO 2011 v Pardubickém kraji.

Svůj profesní život doposud věnoval práci v oblasti veřejnoprávních institucí, v médiích a v oblasti dopravní problematiky.

Je absolventem Univerzity Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera, kde v roce 1998 složil státní závěrečnou zkoušku. Při vysokoškolském studiu se zaměřil na oblast ekonomiky a řízení dopravních podniků, procesů a managementu. Svoji diplomovou práci tehdy spojil se společností České dráhy – konkrétně s možností využití jejich informačních služeb na volném trhu.

Na začátku tisíciletí působil v manažerských pozicích ve společnostech Český Telecom s.p. (v době rozvoje mobilních telekomunikací a datových služeb) a dále pak v stavebním holdingu VCES Východočeská stavební na pozici náměstka generálního ředitele, kde se podílel na rozvoji infrastrukturních staveb pro malé obce i velká města a komunikaci s zástupci municipalit (např. čističky odpadních vod, místní komunikace, stavby občanské vybavenosti, telekomunikační stavby).

Následujících deset let, do letošního roku, se pak věnoval veřejnoprávní službě v řadě manažerských pozic v Českém rozhlase, kde ekonomicky, personálně i organizačně zodpovídal za profesionální poskytování veřejné služby a dodržování vyrovnaného hospodaření, vnitřních předpisů a platné legislativy.

Kontakt s veřejným životem, politikou a oborem, který vystudoval, udržoval aktivně i během manažerské práce v médiích.  V roli spoluorganizátora, konsultanta a odborného moderátora se podílel na desítkách odborných konferencí a seminářů k dopravní problematice a dlouhodobě se věnuje prosazení urychlení dostavby páteřní komunikace R35, která byla i jedním z hlavních témat jeho volební kampaně do Poslanecké sněmovny. Dále pak na lokální úrovni koordinoval například vybudování logistického centra „Starzone“ ve východní části Pardubic anebo komunikaci s veřejností Dopravního podniku Pardubice.

Je jedním ze zakladatelů největší neziskové sociální organizace v Pardubickém kraji – SKP Centra. Řadu let patří mezi aktivní členy mezinárodního společenství Rotary club. Vedle práce pro veřejnoprávní instituce je v Pardubickém kraji dobře známý jako spoluorganizátor odborných, kulturních a obecně prospěšných akcí.

Díky dlouhodobé praxi při své práci využívá nadstandardních komunikačních schopností a disponuje komunikací v anglickém jazyce v písemné i mluvené podobě.

Jeho zájmem v soukromí jsou moderní technologie a multimédia. V mládí byl aktivním závodním plavcem a orientačním běžcem, dnes se pravidelně věnuje cyklistice, běhu a všem formám lyžování.  Je ženatý, má dva syny.

Narodil se 11.dubna 1975.

Vyjádření k výsledkům voleb

volby2013

Vážení voliči,

chci vám touto cestou poděkovat za vaši úžasnou podporu, kterou jste vyjádřili našemu hnutí a mně osobně. Chybělo jen několik stovek hlasů a v Pardubickém kraji bychom dosáhli na vítězství.

Budu pracovat, ne slibovat...

dostavba silnice R35

Jedním z hlavních témat dnešní politiky v našem regionu je a bude výstavba R35.

Jednoznačně tvrdím, že pro zahájení výstavby pětatřicítky nejsou dány žádné nestandardní překážky. R35 je veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy. Na příští rok je v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) připraveno na projektové, dokumentační a expertní práce a také výkupy pozemků bezmála 200 milionů korun.