Slavnostní otevření nově zrekonstruovaných učeben a dílen praktického vyučování SŠ automobilní Holic