Výjezdní zasedání hospodářského výboru v Pardubickém kraji