Aktuální informace k D35

Spousta z Vás se mě prakticky denně ptá na to, jak vypadá příprava silničních staveb v Pardubickém kraji. Některé otázky směřují na stav příprav dálnice D35 a proč se ještě nevybral zhotovitel prvních dvou úseků. Jiné otázky směřují na stav příprav městských obchvatů, zejména v Pardubicích. Před pár dny jsem se proto sešel s krajským ředitelem ŘSD Bohumilem Vebrem a požádal ho o informace o aktuálním stavu všech akcí, které Ředitelství silnic a dálnic chystá v našem kraji.

Téměř všechny nás zajímá stav příprav dálnice D35. Na prvních dvou úsecích se blíží do finále rozhodnutí výběrové komise o dodavateli stavby. Původně jsme měli znát jméno zhotovitele už koncem loňského roku. Bohužel oba případy jsou velmi komplikované.

Připomínám, že soutěž byla vyhlášena už v září 2016. Musím se přiznat, že jsem velmi zklamaný. Mrzí mě, že po více než roce a půl není rozhodnuto. V obou případech se jedná o zakázku za necelých pět miliard korun a zákonné lhůty jsou však na tak velkou akci neúprosné.

Bohužel současnou situaci na stavebním trhu nelze pojmenovat jinak, než doslova zuřivý konkurenční boj. Neúspěšní uchazeči se chytají každé právnické kličky. A jaký je důvod? Chtějí zvýšit svoji šanci na úspěch.

Na jednu stranu tedy platíme daň za konkurenční boj, na druhou stranu by výsledek měl být příznivý. Získáme dodavatele, který je opravdu prověřený. Budeme mít jistotu kvalitního zhotovení a zároveň se díky této soutěži cena sníží zřejmě až o 40% oproti původním předpokládaným nákladům.

Možná si říkáte, který byrokrat brzdí postup. V tomto ohledu Vás ale můžu uklidnit. V obou případech nabídky posuzuje nezávislá meziresortní komise, kterou jmenovala Vláda ČR. Dokonce i já jsem pouze pozorovatelem a mohu tedy zprostředkovat jen základní informace.

Jak to tedy je, proč dosud neznáme jméno vítězné firmy? V kostce jde o to, že jeden z dodavatelů nabídl cenu, u které je podezření, že je nepřiměřeně nízká. V těchto dnech se komise po detailním posouzení rozhodla takto nízkou cenu nepřijmout. Možná si říkáte proboha proč, vždyť můžeme ušetřit.

Nabídka této firmy totiž vykazuje znaky spekulace a vše nasvědčuje tomu, že by buď tato firma nedokázala za tuto cenu dálnici kvalitně postavit, anebo by se snažila získat peníze za následné vícepráce.

Dalším problémem je, že někteří uchazeči uvedli do nabídky chybné údaje o způsobu řešení přeložek sítí. I když se to jeví jako drobnost, tak v souladu s literou zákona musí být také vyloučeni. Stále jsem optimistou a věřím, že do začátku stavební sezóny na jaře bude rozhodnuto a stavební práce se konečně rozjedou naplno.

U ostatních šesti úseků D35 běží žádosti o územní rozhodnutí – povolení o umístění stavby. Ve všech případech je vysoká pravděpodobnost, že letos tato povolení stavba získá.

Nicméně problémy jsou u Litomyšle, kde je několik protichůdných názorů a někteří místní lidé nesouhlasí s umístěním stavby. Zde ale musím říct, že ŘSD postupovalo podle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje i EIA a územních plánů obcí. Odpůrci samozřejmě mají šanci své námitky uplatnit v rámci územního řízení. Určitě jim chci společně se Spolkem pro výstavbu D35 a D43 pomoci a iniciovat společná jednání. Vím, že najít společné stanovisko nebude jednoduché, ale věřím, že se nakonec dohodneme.

Obyvatele Litomyšle a Vysokého Mýta určitě potěší následující informace. ŘSD počítá s tím, že ty části dálnice, které tvoří přirozené obchvaty měst Litomyšle a Vysokého Mýta začne stavět jako první. Umožní to pečlivé plánování stavby, kdy každý samostatný úsek začíná i končí na „staré“ I/35 – bude tedy možné se na ni vždycky napojit a hotové úseky dálnice nebudou končit v poli.

Jsem rád, že na společná jednání s ŘSD nejsem sám. V tomto ohledu musím ocenit spolupráci zejména s primátorem Pardubic Martinem Charvátem. Jedním z největších problémů našeho krásného kraje jsou chybějící obchvaty a dálnice D35, která už měla dávno být. Společně s Martinem Charvátem se snažíme koordinovat postup a jednat tak, abychom měli co nejdříve nejen dálnici D35, ale i obchvaty.

Vím, že jakmile budeme mít obchvaty, našemu městu se dopravně velmi uleví. Minimálně u SV obchvatu Pardubic už vidíme světlo na konci tunelu. Přečtěte si celý článek o aktuálním stavu příprav ZDE. Držte nám proto palce. Jsem přesvědčený, že společně to všichni zvládneme.