Aktuální informace k obchvatu Holic

Není to tak dávno, co jsem se vrátil ze své „inspekční cesty“ po přivaděčích dálnice D35. Stavební práce na dálničních úsecích Opatovice – Časy – Ostrov probíhají podle harmonogramu a první řidiči se po nich svezou v roce 2022. Je proto nesmírně důležité, abychom co nejdříve začali stavět přivaděče k dálnici, které tvoří obchvaty měst a chrání je tak před dopravním kolapsem.

Blížící se termín zprovoznění nových dálničních úseků je na první pohled skvělá zpráva. Všichni víme, jak moc potřebujeme dokončenou D35. Městům se díky tomu uleví od nadměrné dopravy a zároveň bude značným impulsem k ekonomickému rozvoji našeho kraje. Vždyť kvalitní dopravní infrastruktura je základem každého úspěšného státu a regionu. Na druhou stranu termín 2022 v sobě nese obrovské riziko pro přilehlé obce. Jaké?

Řidiči jedoucí z Pardubic a okolí budou muset projíždět přilehlými obcemi. Myslím, že není potřeba se dlouze rozepisovat o tom, jak v těchto obcích vypadá současná dopravní situace již nyní a jakému náporu budou vystaveny po zprovoznění nových dálničních úseků. Klíčem k řešení tohoto problému je výstavba dálničních přivaděčů, na které mimochodem náš kraj získal již v roce 2017 od státu poukázku na 2,7 miliardy korun. Žádný jiný kraj v Česku se nemůže něčím takovým pochlubit.

Pojďme si shrnout současný stav a harmonogram obchvatu Holic. Stavba získala pravomocné územní rozhodnutí už v únoru 2018. V současnosti probíhají výkupy pozemků. Podle aktuálních informací ŘSD je uzavřeno 70 % kupních smluv, dokumentace je kompletně připravená a bylo už požádáno o vydání všech stavebních povolení.

Krajský úřad Pardubického kraje vydal stavební povolení a teprve nedávno (12. května 2020) nabylo právní moci. Ostatní stavební povolení by měla být vydána do konce letošního srpna. V říjnu by pak měla být vypracována dokumentace pro záchranný archeologický průzkum. Jeho zhotovitel by měl být znám v lednu 2021. Jakmile se tak stane, archeologové se přesunou přímo do terénu, kde budou pracovat do konce roku 2021.

Zhotovitele této téměř 3,5 km dlouhé stavby za 237 milionů korun bychom měli znát na začátku roku 2022. Tedy v momentě, kdy má být první dálniční úsek již v provozu a druhý bude rovněž v krátké době dokončený. Stavební práce na obchvatu Holic podle harmonogramu začnou v únoru 2022 a řidiči se po něm svezou nejdříve v červnu 2023.

Aktuální informační leták ŘSD naleznete ZDE.