Aktuální informace k přestavbě křižovatky Dašická/na Drážce

O křižovatce na ulici Dašická/Na Drážce se toho napsalo už víc než dost. Je to místo častých dopravních nehod. Vždyť jen v minulém roce se zde v průměru každý měsíc staly dvě dopravní nehody. Jedním z důvodů častých nehod jsou bezpečnostní rizika. Křižovatka byla postavena podle starých zásad, které se liší oproti současným například v nárocích na šířku jízdních pruhů. Jsem proto rád, že se křižovatka dočká rekonstrukce a dojde ke změně její podoby.

Většina dopravních nehod, které se na křižovatce stanou, vznikají ze stejného důvodu – řidiči nedají přednost automobilům na hlavní silnici. Spousta řidičů tvrdí, že je zde nešťastně vyřešeno šířkové uspořádání a vodorovné značení, které znesnadňuje orientaci v křižovatce.

Možná si ještě pamatujete debatu, zda by tyto problémy nevyřešil kruhový objezd. K jeho realizaci ale nedošlo ze dvou důvodů. Jednak kruhový objezd by neměl dostatečnou dopravní propustnost a neunesl by současné množství automobilů. Podle sčítání jich zde za den projede až 37 tisíc. Druhým důvodem je skutečnost, že jakmile budeme mít postavený severovýchodní obchvat, dojde k výraznému snížení současné dopravní intenzity.

Z výše zmíněných důvodů je zřejmé, že jakákoliv zásadnější přestavba křižovatky v současnosti nedává smysl. Vynaložené peníze můžeme jednoznačně využít smysluplněji na jiných projektech. A jaké změny křižovatky nás tedy čekají?

Dojde k úpravě dělících ostrůvků a k rozšíření pruhů tak, aby bylo na první pohled jasné, která silnice je hlavní a vedlejší. Vznikne zde i nové vodorovné značení, jehož středem bude procházet vodící čára ve směru hlavní silnice. Navíc zde přibudou nápisy a nákresy značky přednosti v jízdě. Pro dostatečnou viditelnost protijedoucích aut bude mezi stejnosměrnými pruhy na ulici Dašická nakresleno také šrafování.

Křižovatka dostane nový povrch a stejně tak jako v dalších částech města se bude montovat nová světelná signalizace. Celá rekonstrukce by měla být dokončena nejpozději v polovině příštího roku.