Aktuální informace k SV a JV obchvatu Pardubic

Nedávno jsem Vás informoval o společném setkání s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic v Pardubickém kraji Bohumilem Vébrem, se kterým dlouhodobě koordinuji přípravy dopravních akcí v našem kraji z pozice místopředsedy Dozorčí rady SFDI a zastupitele města Pardubic. Spousta z Vás chce vědět a znát, jaký je skutečný stav příprav důležitých dopravních staveb.

Všechny Pardubáky bude určitě zajímat současný stav pardubických obchvatů. V případě severovýchodního obchvatu máme hotovou dokumentaci pro stavební povolení a jsou vypracovány geometrické plány. Tato skutečnost je velmi důležitá, protože podle těchto plánů se vykupují potřebné pozemky, na kterých bude postaven budoucí obchvat.

Aktuálně je vykoupena zhruba třetina potřebných pozemků. Bohužel nemůžeme říci, že by výkupy šly vždy „hladce“. Řada majitelů pozemků nesouhlasí s nabídnutou cenou ve výši osminásobku. Tato cena není náhodná a je stanovena podle mého návrhu na stanovení pravidel pro výkup pozemků.

Pokud majitelé nebudou chtít přistoupit k prodeji pozemku za osminásobek odhadní ceny stanovené znalcem, je reálné, že ŘSD bude muset přistoupit k jejich vyvlastnění. U většiny majitelů, kteří nechtějí pozemky prodat, už uběhla zákonná lhůta 90 dnů. Je tedy pravděpodobné, že vyvlastňovací proces začne ve velmi krátké době.

Důležité pro výstavbu obchvatu je i stanovisko EIA, které se paralelně aktualizuje a bude hotové letos v dubnu. ŘSD zahájí soutěž na dodavatele v druhé polovině letošního roku a stále tedy platí termín jara 2019, kdy začne stavba. Celková doba výstavby je odhadována na 3 roky.

Nadějně to vypadá i v druhém případě. Realizace jihovýchodního obchvatu je na správné cestě. Poté, co jsme dořešili nejasnosti kolem územního plánu (předchozí vedení města ho údajně chtělo měnit a dalo ŘSD pokyn, ať se vše zastaví), jsme se dohodli, že přípravu rozjedeme a urychlíme.

ŘSD v těchto dnech finalizuje aktualizovanou a nejčerstvější žádost o Územní rozhodnutí, kterou podá v těchto dnech. Věřím, že vše půjde dobře, protože všechny změny jsme předjednali. Nejen na kraji, ale i na policii nebo hasičů atd. Proto věřím, že se neobjeví žádný problém a finální povolení – Územní rozhodnutí získáme do konce letošního roku.

Za vedení města mohu jednoznačně potvrdit, že jdeme věcem naproti. Dokumentace pro Územní rozhodnutí (DUR) je nakreslena prakticky v detailech pro stavební povolení. Právě tento „zlepšovák“ je mým dílem, který jsem připravil společně s odborníky z ŘSD. Díky tomu můžeme prakticky ihned udělat geometrické plány.

Sečteno a podtrženo. Stavba letos získá Územní rozhodnutí. V roce 2019 poběží výkupy pozemků a příprava na soutěž. Pokud vše dobře půjde, je reálná šance, že v roce 2020 dokončíme tendr a ve stejném roce dokonce zahájíme stavbu!

Závěrem chci říci, že s ŘSD nejednám pouze jako poslanec a místopředseda Dozorčí rady SFDI. Intenzivně s ŘSD komunikuji i proto, že jsem zároveň zastupitelem města Pardubic. Všichni víme, jak doprava krajské město dusí a že už obchvaty Pardubic měly být dávno hotové. V tomto směru musím ocenit spolupráci s primátorem Pardubic Martinem Charvátem, který se mnou koordinuje společné úsilí.

V jednáních se státem a s ŘSD postupujeme koordinovaně. Za poslední tři roky jsme odvedli velký kus práce. Oproti slibům v předchozích obdobích máme nyní rozpracované hned tři klíčové obchvaty města. Doufejme, že společné úsilí vydrží. Když budeme táhnout za jeden provaz, dočkáme se výsledků co nejdříve. Minimálně u SV obchvatu Pardubic už vidíme světlo na konci tunelu. Přečtěte si i aktuální informace o D35 ZDE. Držte nám palce, společně to zvládneme.