Aktuální informace o stavu příprav na výstavbu SV a JV obchvatu Pardubic

O výstavbě pardubických obchvatů se mluví už dlouhá léta, viditelné výsledky se ale blíží pomalu. Přitom to jsou právě obchvaty, které jediné mohou zásadně zlepšit dopravní situaci v našem krajském městě. Každý den zpoždění je pro nás všechny špatnou zprávou a proto je potřeba neustále vyvíjet tlak na rychlejší přípravu.

Blížíme se ke konci dalšího komunálního volebního období a občané se po právu ptají, jak se příprava slibovaných obchvatů posunula. Upřímně přiznávám, že jsem v roce 2014 byl větším optimistou a čekal jsem větší dynamiku. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že proces přípravy takto složitých staveb je úplně odlišný od stavby domku nebo bytu. Rozhodně proto budu i nadále aktivně propojovat zástupce města a státní správy tak, abychom proces přípravy co nejvíce urychlili.

Společně s primátorem města Pardubic Martinem Charvátem jsme svolali schůzku se zástupci Ministerstva dopravy a následně i s Ředitelstvím silnic a dálnic. Chceme znát konkrétní termíny a už žádné „vzdušné zámky“ nebo sliby. Obchvaty města jsou klíčovými stavbami a úředníci k nim proto musí i tak přistupovat.

Jaký je tedy aktuální stav jejich příprav?

Začněme „Severovýchodním obchvatem“, kde už skutečně vidíme „světlo na konci tunelu“. Ve zmíněném roce 2014 byla situace mnohem komplikovanější. Stavba měla díky našim předchůdcům propadlé povolení EIA, památkáři neústupně kritizovali plánovaný most přes Labe a ŘSD mělo plné ruce práce se získáním tzv. územního rozhodnutí.

Ještě nedávno byla naděje, že stavba zahájí už v příštím roce, nyní je reálný rok 2020. Zrovna toto mě mrzí - objevil se zde totiž problém s nepříliš kvalitními znaleckými posudky na cenu pozemků. ŘSD zřejmě podcenilo jejich přípravu a kvůli tomu se dostalo do sporu s některými majiteli. K dnešku však můžeme konstatovat solidní posun. Posudky jsou přepracovány a revidovány oponentním stanoviskem a zbývá dořešit spor s cca 23% majitelů (31 vlastníků). Předpokládáme, že k dokončení výkupu dojde v zimě 2019, poté ŘSD požádá o stavební povolení a následně rozjede soutěž na dodavatele stavby.

Jak se říká, vše zlé je pro něco dobré. Během této doby mohlo aspoň ŘSD dokončit výše uvedenou nevyřízenou EIA (posudek vlivu stavby a dopadů na životní prostředí), která propadla kvůli nečinnosti předchozích vlád před rokem 2013. Dobrou zprávou je, že jsme nemuseli tento proces projít celý od znova, ale postačilo tzv. „zjišťovací řízení“, podle kterého je EIA v pořádku. Pevně věřím, že stavba severovýchodního obchvatu začne do roku 2020 a nepochybuji o tom, že první řidiči se po něm svezou nejpozději do roku 2022. Navíc je tu i šance na to, že obchvat bude zprovozněn i dříve.

„Jihovýchodní obchvat“ je v porovnání se severovýchodním „procesně“ opožděn přibližně o dva roky. Hlavním důvodem je skutečnost, že jsme museli napravit chyby předchozí radnice a uvést ho do souladu s územním plánem Pardubic. Začátek realizace jihovýchodního obchvatu je ale reálný do roku 2022.

Stavba získá do dvou měsíců (letošní listopad územní rozhodnutí). To je klíčový milník a významný posun k realizaci. Během dalších dvou let ŘSD vykoupí všechny potřebné pozemky a poté zažá o stavební povolení. Předpokládám, že jej získá do roku 2021. Potom bude následovat veřejná soutěž na zhotovitele stavby a pokud vše půjde dobře, stavební práce začnou do roku 2022. Existuje ale reálná šance, že i zde začne realizace dříve.

Co říci závěrem?

Pokud se objeví problémy s výkupy pozemků, s jejich řešením pomůže i mnou iniciovaná novela zákona 416/2009 sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, o jejímž schválení v Senátu jsem Vás informoval ZDE. Novela totiž sjednocuje vyvlastňovací řízení, které nově povedou krajské úřady. Předpokládám, že úřady personálně zajistí vyšší odbornost a specializaci úředníků, což se pozitivně odrazí i na tomto procesu. Jsem proto rád, že právě na příkladu pardubických obchvatů mohu ilustrovat vhodné propojení práce poslance a komunálního zastupitele. Při tvorbě zákonů se mnohdy inspiruji právě „doma“, u nás v Pardubicích. A následně mám radost z toho, když mnou navržené novely pomohou reálně našemu městu.

Vím, že doba šesti let k zahájení stavby může vypadat jako dlouhý čas. Věřte mi však, že všichni zúčastnění se přípravě věnují poctivě a svědomitě. Vždyť většina z nás patří mezi pardubické řidiče a je i v našem zájmu, aby se věci pohnuly k lepšímu.