Aktuální informace o stavu příprav splavnění Děčína a Přelouče

Jezdíte pravidelně autem? Zejména v dopravní špičce silnice doslova praskají ve švech. Určitě to znáte taky. Velkou měrou se na tom podílí nákladní doprava, která zbytečně zahlcuje naše silnice. Chci proto dosáhnout toho, abychom ji přesunuli ze silnic na koleje a vodu. Kromě toho, že ulevíme životnímu prostředí, pomůžeme i stavu našich silnic a dálnic.

Těžké kamiony totiž kolikrát jezdí po dopravních komunikacích, na kterých nemají vůbec co dělat. Tohle všechno si samozřejmě vybírá svou daň. Pokud ale chceme přesunout alespoň část nákladní dopravy ze silnic na řeky, musíme vybudovat plavební stupně v Děčíně a Přelouči. Zajímává Vás, jak Ředitelství vodních cest České republiky postupuje s přípravami?

Začněme plavebním stupněm Děčín. V roce 2005 byl zahájen proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí (zkráceně EIA). Jedná se o poměrně složitý a komplexní proces, který zahrnuje všechny projekty, které by mohly mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, ekosystémy, půdu, ovzduší, ale i na kulturní památky, přírodní zdroje nebo majetek. 

Celý proces už mohl být hotový. Nicméně kvůli vyhlášení nové evropsky významné lokality Porta Bohemica soustavy Natura 2000 se v roce 2016 dokumentace vrátila k doplnění. Další vývoj je závislý na stanovení a schválení kroků, které zmírní negativní dopady na životní prostředí. V současné době jsou problémem především kompenzační opatření za ztrátu bahnité náplavy (stanoviště č. 3270).

Tak a teď se podívejme, jak to vypadá se splavněním Přelouče. Důležitým krokem je překonání nesplavného úseku Labe mezi koncem vzdutí jezu Týnec nad Labem a zdrží jezu Přelouč. Řešení stupně Přelouč počítá s vybudováním plavebního kanálu v délce cca 3 150 m, na kterém bude nová plavební komora. Bezprostředně za odbočením kanálu z řeky začíná dolní rejda plavební komory. Vlastní plavební komora rozměrů 115×12,5×4 m se spádem až 8,4 m bude patřit mezi nejvyšší plavební komory v ČR. 

V horní vodě pokračuje dlouhý plavební kanál, který musí křížit stávající silnice, a to zejména silnici II. třídy Přelouč – Břehy. Navíc současný most vedený přes jez šířkově nevyhovuje pro silniční dopravu. Z těchto důvodů zde bude vybudován zcela nový komplex přemostění s novým mostem přes Labe a přes plavební kanál, který naváže na již provozovaný most přes železniční koridor. 

Jaký je tedy současný stav příprav na splavnění Přelouče? V souvislosti s novelou zákona EIA v roce 2015 se posouzení vlivu stavby na životní prostředí musí provést znovu. Příprava záměru je nyní před procesem SEA (posuzování koncepcí), který lze zadat po vyhlášení evropsky významné lokality Louky u Přelouče. Ta je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení a měla by být vyhlášena v letošním roce. Jakmile dokončíme v příštím roce proces SEA vymezíme koridor pro splavnění Přelouče II. Potom bude následovat posouzení EIA a návazná projekční příprava s cílem povolení stavby v roce 2024.