Aktuální stav příprav pardubického severovýchodního obchvatu

Severovýchodní obchvat patří z pohledu dopravy v Pardubicích mezi naprosto stěžejní stavby. Po jeho dokončení dojde k výrazné úlevě a snížení dopravní zátěže ve městě. Obyvatelé a řidiči proto s napětím vyhlížejí termín zahájení výstavby a současně se obávají, aby nedošlo k posunu tohoto termín, jako jsme již tomu byli svědky několikrát v minulosti. Připravil jsem pro Vás stručný report s klíčovými informacemi, které by Vám neměly uniknout.

Pravidelně od Vás dostávám desítky emailů a dotazů, které se týkají právě aktuálního stavu příprav severovýchodního obchvatu. Mezi často se opakujícími se dotazy jsou otázky typu, co se aktuálně děje v trase budoucího obchvatu, z jakého důvodu zde došlo k navození hlíny zpět nebo také kdy konečně ŘSD „kopne“ do země a zahájí stavební práce. Jako předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 a současně i jako poslanec Vás mohu ubezpečit, že dokončení obchvatu je pro mě osobně absolutní prioritou.

Téměř každý řidič projíždějící kolem trasy severovýchodního obchvatu si musel všimnout probíhajícího záchranného archeologického výzkumu. Spoustu z Vás zaujalo, že po jeho částečném provedení došlo k navezení hlíny zpět. Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že pokud by se v záboru nechaly skryté rýhy a plochy, pak by v nich přes zimu stála voda, které by způsobila degradaci podloží. To by pravděpodobně v konečném výsledku znamenalo komplikace a vícenáklady stavby. Z tohoto důvodu se pardubická pobočka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodla právě pro tento krok a navezlo hlínu částečně zpět.

Považuji za důležité zmínit, že archeologický průzkum není stále zcela dokončen. Konkrétní termín dokončení archeologických prací se podle ŘSD dá velmi těžko časově naplánovat. Pokud by totiž došlo k významnému nálezu, pak lze logicky předpokládat prodloužení plánovaného termínu jeho dokončení.

Významnou otázkou bez odpovědi zůstává také termín dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. „Otevíraní obálek“ je nyní stanoveno na 23. února 2022. Pokud nebudou výběr zhotovitele provázet odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pak by k zahájení stavby mělo dojít v dubnu příštího roku.

Doufám, že nedojde již k žádnému posunu v termínech a ŘSD skutečně zahájí výstavbu severovýchodního obchvatu v uvedeném termínu. Jedná se o klíčovou stavbu a je tak naprosto nezbytné, aby k tomuto projektu všichni přistupovali s maximální odpovědností a s cílem co nejrychlejšího zahájení. Za sebe mohu slíbit, že pro dosažení tohoto cíle uděláme vše, co bude v naších společných silách.