Aktuální stav přípravy dálnice D43 v úseku Svitávka – Staré Město

V krajině okolo Moravské Třebové můžeme i dnes vidět zbytky mostních konstrukcí, nebo například terénních úprav. Čas od času plány Hitlerovy dálnice ožívají v souvislosti s výstavbou D43, která má spojit Moravskou Třebovou s Brnem. V případě našeho kraje nás nejvíce zajímá dálniční úsek mezi Svitávkou a Starým Městem, kde dojde k propojení s budoucí dálnicí D35. Zajímá Vás, jak probíhají přípravy a na čem v současnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pracuje?

Dálnice D43 bude spojovat Pardubický a Jihomoravský kraj. Jsem přesvědčený, že bychom měli výstavbu dálnice D43 zahájit, jakmile to bude jenom možné. Nemůžeme ignorovat volání oblastí Boskovicka nebo Letovicka, kterým by se zprovozněním dálnice velmi ulevilo. Možná si někteří z Vás vzpomenou, že jako předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 jsem v roce 2017 navrhl, abychom přípravy na výstavbu dálnice D43 začali od severu směrem k jihu, tedy od Moravské Třebové směrem na Bořitov. Ministerstvo dopravy bylo tomuto návrhu nakloněno a mohly proto začít přípravy alespoň severní části dálnice D43.

Spousta z Vás mi píšete zprávy a ptáte se, jaký je aktuální stav příprav dálnice D43. Vyžádal jsem si proto aktuální informace od generálního ředitele ŘSD Radka Mátla a připravil z nich krátký „report“. V úseku Staré Město-Svitávka už brzy začnou probíhat orientační průzkumy z hlediska životního prostředí (biologické, migrační a dendrologické) celého úseku vedení plánované trasy včetně využitelnosti tělesa „německé dálnice“ (cca 40 km), které jsou naplánovány od května do července. Cílem plnění je zajistit základní podklady pro dopracování technickoekonomické studie (TES) a definovat, na co se zaměřit v průzkumech pro EIA, která budou pravděpodobně probíhat v období 2021-2022.

V období květen až srpen rovněž začne geologický průzkum na celou trasu. V přibližné délce 40 km bude zpracována geologická rešerše, pochůzka geologa po lokalitě a zhodnocení porušení historických násypů vlivem času a vegetace. V historickém tělese dálnice budou provedeny sondy pro ověření struktury násypu z hlediska použitého materiálu v jednotlivých vrstvách násypu a ověření skladby zemin v podloží násypu. Tyto sondy budou provedeny v četnosti cca 1 vrt na 1-2 km. Pravděpodobně však ale nepůjde zjistit míru zhutnění historického tělesa dálnice či jiný obdobný parametr.

ŘSD od března provádí pasportizaci stávajících prvků v tělese, tzn. mostních konstrukcí, propustků atp. Jedná se o provedení obdoby mimořádných mostních prohlídek. Pasportizace by měla být dokončena v květnu tohoto roku. Není to ale vše. ŘSD v termínu květen až červenec zajistí geodetické zaměření tělesa „německé dálnice“.

Od května do konce letošního roku pak bude probíhat aktualizace TES ve třech šířkových kategoriích. Dojde k dopracování nově zajištěných podkladů (problematika ŽP, geologie, geodézie, mosty atd.). TES bude samozřejmě navazovat na právě zpracovávanou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) D43 Bořitov – Svitávka. Není to ale vše, co aktualizace TES přinese. V rámci tohoto kroku dojde k ověření, zda nemají části konstrukce historické dálnice památkovou ochranu, ke zpracování katastrálních rešerší v prostoru tělesa historické dálnice nebo k aktualizaci odhadu stavebních nákladů zpracovanou v podrobnosti DUR.

Zajímá Vás, jaký bude další „jízdní řád“? Do konce letošního roku budou splněny všechny výše zmíněné kroky. Následně v lednu příštího roku bude předložena technickoekonomická studie na Centrální komisi Ministerstva dopravy k odsouhlasení. Následně v únoru začne posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA), která by měla být hotová v listopadu příštího roku.

Pokud Vás zajímají podrobnější informace k D43 od Starého Města po hranice Jihomoravského kraje, naleznete je ZDE v informačním letáku ŘSD.

 

Dálnice D43: Brno - Kuřim - Boskovice - Moravská Třebová

 

Zdroj: ŘSD