Ať lítají dokumenty a podklady, nikoliv lidé a investoři. Nový stavební zákon přinese zásadní změny

Nový stavební zákon bývá právem označován za klíčový zákon této vlády. Práce na jeho přípravě začaly prakticky ihned po vytvoření naší menšinové vlády v roce 2017. Česko pravidelně obsazuje nelichotivá umístění ve srovnání délky a složitosti stavebního povolení. Například v žebříčku Světové banky jsme na 157. pozici ze 190 zemí. Rozhodně to není vizitka, kterou bychom se měli chlubit. Je tak jasné, že potřebujeme zrychlit, digitalizovat a především zjednodušit. Pojďme se na nový stavební zákon a jeho význam podívat podrobněji.

Není to tak dávno, co jsme u nás na Slovanech společně s místostarostou obvodu Pavlem Kožíškem řešili chodník ke škole. Byla to investiční akce o délce asi dvě stě metrů za jednotky tisíc korun. Na první pohled se tak jedná o drobnou akci, u které by člověk neočekával žádné komplikace. Zdání však klame. Chodník jsme vzhledem ke složitosti současného systému a možnosti odvolávání se a často až zbytečného napadání procesu připravovali skoro tři roky. Hrůza…

Myslím, že tento příklad mluví za vše a věřím, že se shodneme, že tohle nechceme. Nový stavební zákon je ale důležitý i z jiného úhlu pohledu. Naše vláda připravuje rekordní objem finančních prostředků putujících do investic. Je to jedna z cest, jak se můžeme rychle vypořádat se současnou koronavirovou krizí a jejími dopady na hospodářství. Podpora ekonomiky, investic a příliv peněz je z tohoto pohledu naprosto klíčový.

Řekněme si na rovinu, že současný systém stavebního práva je prostě špatný. Máme 20 typů stavebních úřadů a k tomu 10 typů povolovacích procesů. Co to znamená? Přeloženo do češtiny, na novou dálnici 13 let a na běžné obchvaty i 20 let, dokonce i 25 let. To prostě normální není…

Nový stavební zákon pomůže nám všem nejenom v řešení současné krize, ale také každému, kdo plánuje stavět. Stavebník bude do jednoho roku vědět, jestli může stavět, či nikoliv a také už nebude muset shánět víc jak 40 razítek. Z tohoto pohledu bude stěžejní integrace většiny dotčených orgánů do stavebního úřadu. Důležitá je rovněž skutečnost, že místo územního a stavebního řízení bude už jen jedno, takže bude jen jedna možnost odvolání.

Dnes je možné kromě odvolání a žaloby v každém stupni řízení požadovat přezkum jednotlivých závazných stanovisek. Nadřízený orgán bude muset na základě apelačního principu rozhodnout. Znamená to, že skončí nekonečný ping-pong odvolání. Nový stavební zákon zajistí také dodržování lhůt.  Ať se už bavíme o stavebních úřadech, neintegrovaných dotčených orgánech, správcích sítí atd., které dnes nejsou běžně dodržovány bez jakékoliv sankce. Stavebník bude moci v rámci stavebního řízení komunikovat s úřadem elektronicky, což rovněž dnes není možné.

Jsme na začátku dlouhé, ale opravdu důležité cesty. Pokud se nám podaří nový stavební zákon prosadit, bude to skutečná revoluce, která posune Česko v tomto ohledu mezi nejvyspělejší státy světa. Jako zpravodaj tohoto zákona Vám mohu slíbit, že Vás o všem důležitém budu pravidelně informovat.