Automobil nebo motorku bude možné nahlásit kdekoliv v Česku. Navíc vzniknou nová STK

Českým řidičům možná ubude zase o pár vrásek na tvářích. Pokud se vše podaří a návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích úspěšně projde legislativním procesem, bude možné přihlásit vozidlo kdekoliv v České republice, bez ohledu na trvalé bydliště. Jedná se o poměrně revoluční změnu, protože aktuálně celý proces probíhá v tuzemsku tak, že kupující musí vše vyřídit pouze v místě bydliště prodávajícího.

Registr vozidel byl často kritizován za svou složitost. Vozidla například nebylo možné registrovat v jiném místě, než je bydliště prodávajícího a tomu by měla být přítrž. V současné praxi se například objevovaly případy, kdy prodejce a kupec bydleli na opačných koncích republiky a v tomto důsledku byl kupec vystaven nepříjemnému cestování. Řešení tohoto problému by mělo představovat právě umožnění registrace vozidla kdekoliv v České republice. Osobně očekávám, že by tato novinka mohla začít platit od roku 2017.

Nicméně je potřeba vnímat tento problém komplexně. Reálně se zde nabízejí obavy z těžko předvídatelného nárůstu práce na některých úřadech. Zejména se jedná o větší města, kde lidé dojíždějí za prací. Kritici namítají, že úřady mohou pouze velmi těžko odhadnout, zda u nich nastane nápor řidičů, či nikoliv.

V rámci této novely jsme se zabývali i novými pravidly pro provozování stanic technických kontrol. Ty podle dosud platných pravidel vznikají na základě vyhlášky ministerstva dopravy, která stanovuje limity a pravidla pro výpočet počtu stanic technických kontrol. Tento systém není příliš vhodný, je zastaralý a především nereflektuje současné potřeby motoristů.

Osobně jsem zastáncem férového prostředí s jasně stanovenými pravidly pro provoz a právě o to tu přesně běží. Často se stává, že některé regiony nejsou přizpůsobeny poptávce technických kontrol. Nezřídka kdy se tak stává, že řidiči doslova bojují o volné termíny, navíc zde stráví mnoho času. Je tedy na místě, abychom debatovali o možném navýšení počtu těchto stanic, avšak současně nesmíme zapomínat na zachování určité úrovně kvality.

Navýšení počtu stanic musí jít ruku v ruce s kontrolou. Jenom tak zamezíme možné korupci nepoctivých majitelů STK tak, aby se na silnice opět nevracely vraky s razítkem kontrolora, který je ve skutečnosti ani neviděl. Jedná se skutečně o hazard s lidskými životy, který já nechci a ani nebudu tolerovat. Trvám na tom, aby celá novela zákona byla zpracována a připravena co nejkvalitněji s ohledem na běžného občana.

Automobil nebo motorku bude možné nahlásit kdekoliv v Česku. Navíc vzniknou nová STK
Českým řidičům možná ubude zase o pár vrásek na tvářích. Pokud se vše podaří a návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích úspěšně projde legislativním procesem, bude možné přihlásit vozidlo kdekoliv v České republice, bez ohledu na trvalé bydliště. Jedná se o poměrně revoluční změnu, protože aktuálně celý proces probíhá v tuzemsku tak, že kupující musí vše vyřídit pouze v místě bydliště prodávajícího.

Registr vozidel byl často kritizován za svou složitost. Vozidla například nebylo možné registrovat v jiném místě, než je bydliště prodávajícího a tomu by měla být přítrž. V současné praxi se například objevovaly případy, kdy prodejce a kupec bydleli na opačných koncích republiky a v tomto důsledku byl kupec vystaven nepříjemnému cestování. Řešení tohoto problému by mělo představovat právě umožnění registrace vozidla kdekoliv v České republice. Osobně očekávám, že by tato novinka mohla začít platit od roku 2017.

Nicméně je potřeba vnímat tento problém komplexně. Reálně se zde nabízejí obavy z těžko předvídatelného nárůstu práce na některých úřadech. Zejména se jedná o větší města, kde lidé dojíždějí za prací. Kritici namítají, že úřady mohou pouze velmi těžko odhadnout, zda u nich nastane nápor řidičů, či nikoliv.

V rámci této novely jsme se zabývali i novými pravidly pro provozování stanic technických kontrol. Ty podle dosud platných pravidel vznikají na základě vyhlášky ministerstva dopravy, která stanovuje limity a pravidla pro výpočet počtu stanic technických kontrol. Tento systém není příliš vhodný, je zastaralý a především nereflektuje současné potřeby motoristů.

Osobně jsem zastáncem férového prostředí s jasně stanovenými pravidly pro provoz a právě o to tu přesně běží. Často se stává, že některé regiony nejsou přizpůsobeny poptávce technických kontrol. Nezřídka kdy se tak stává, že řidiči doslova bojují o volné termíny, navíc zde stráví mnoho času. Je tedy na místě, abychom debatovali o možném navýšení počtu těchto stanic, avšak současně nesmíme zapomínat na zachování určité úrovně kvality.

Navýšení počtu stanic musí jít ruku v ruce s kontrolou. Jenom tak zamezíme možné korupci nepoctivých majitelů STK tak, aby se na silnice opět nevracely vraky s razítkem kontrolora, který je ve skutečnosti ani neviděl. Jedná se skutečně o hazard s lidskými životy, který já nechci a ani nebudu tolerovat. Trvám na tom, aby celá novela zákona byla zpracována a připravena co nejkvalitněji s ohledem na běžného občana.