Bude železniční doprava zase trochu bezpečnější?

Tento článek bude zajímat všechny železničáře a odborníky na veřejnou dopravu. Na poslední schůzi Poslanecké sněmovny jsme totiž schválili velkou novelu železničního zákona. Předložený vládní návrh zasahuje do řady oblastí zákona o dráhách, ať už dílčím, nebo uceleným způsobem. Mezi nejpodstatnější oblasti patří kategorizace drah a vymezení přístupu na jednotlivé kategorie drah, úprava udílení licencí pro provozování drážní dopravy nebo přidělování kapacity dráhy.

K návrhu novely zákona o dráhách byla vznesena řada pozměňovacích návrhů, přitom většina z nich byla odmítnuta jak Ministerstvem dopravy, tak i Hospodářským výborem. Nicméně s jedním z nich já osobně jednoznačně souhlasím, byť Ministerstvo dopravy má trochu jiný názor. Osobně jsem se za tento návrh přimluvil a požádal o jeho podporu – a to s úspěchem. Díky tomu vytvoříme komfortnější prostředí železniční dopravy v České republice, které bude fungovat podle jasných a férových pravidel pro všechny a vysoké bezpečnosti. Ptáte se, kam vlastně směřuji?

Osobně souhlasím s tím, že provoz a praxe na českých železnicích vyžaduje jisté dílčí změny. Je jedno, zda se jedná o regionální tratě, nebo o hlavní železniční koridory. Faktem je, že se po železnicích pohybuje stále více soukromých subjektů. Ą tak se nám zde v poslední době rozmohl jistý nešvar se zaměstnáváním strojvedoucích. Ti často mají pracovní smlouvy podepsané se dvěma společnostmi. To v konečném důsledku vede k tomu, že nedodržují předpisy, například co se týká bezpečnostních přestávek, školení atd.

Tento problém by měl odstranit pozměňovací návrh ke vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti. Někdo může namítnout, že se jedná o další administrativní zátěž, ale vzpomeňme si na několik nehod z minulosti, často i s tragickými následky. O čem to asi svědčí?! Zejména o tom, že zaměstnanci a představitelé některých dopravců využívajících dopravních cest, neznají a neumějí naplňovat dopravní a provozní předpisy. Myslím si, že v tomto nejsem sám, koho tento fakt znepokojuje. Bezpečnost cestujících bude pro mě vždy prvořadým cílem.

Souhlasím s poslancem Karlem Šídlem, který je autorem pozměňovacího návrhu. Zavádíme povinnost provozovatele dráhy a dopravce užívat při školení určitých kategorií zaměstnanců osob akreditovaných Ministerstvem dopravy a navíc zavádíme zpřísněné podmínky pro odbornou způsobilost zaměstnanců, zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy. Mnou navržená a upravená novela železničního zákona byla Sněmovnou schválena a úspěšně prošla i Senátem na konci srpna. Zbývá jen podpis prezidenta Zemana.

Podporu zakončím jedinou větou: Jde o lidské životy a věřím, že bychom to neměli brát na lehkou váhu.