Budeme volit starosty přímo?

Už letos na podzim se budou konat další z řad voleb – volby komunální, během kterých dojde k obměně obecních zastupitelstev. Mezi tradičně nejsledovanější budou zcela jistě patřit volby ve statutárních městech, která patří obecně mezi nejlidnatější. Právě v největších městech se poměrně často stává, že vítězná strana skončí v opozici. Vazby mezi tradičními politickými stranami v lokální politice patří mezi nejsilnější a ani volební neúspěch automaticky neznamená ztrátu výsadního postavení. V poslední době se tak stále více voličů ptá, zda bychom neměli volit starosty přímo.

Ačkoli je na přímou volbu například v České republice stále částí politické reprezentace nahlíženo jako na kontroverzní, v evropském měřítku nelze přehlédnout trend pozvolného rozšiřování. Přímá volba starostů tedy není rozhodně žádnou novinkou. Naopak. V Evropě existuje spousta států, které volí starosty přímo a jsou s tímto systémem spokojeny. Občané volí své starosty například na Slovensku, Polsku, Rakousku, Chorvatsku, Itálii nebo v Německu.

Diskuze o přímé volbě starostů probíhá v ČR již od 90. let, za tu dobu bylo vytvořeno mnoho analýz. Jednou z nejvýznamnějších byla analýza MV ČR z roku 2011. Ačkoliv byl tento dokument v řadě argumentačních částí nekvalitně zpracován, vytvořil rámec pro následnou diskuzi. Dosud v žádném volebním období neměla reforma volby starostů takovou podporu, aby se stala jedním z prioritních témat. Nicméně s blížícími se volbami se toto téma začíná stále častěji skloňovat.

Mezi argumenty pro přímou volbu patří snaha zvýšit volební účast, zvýšit důvěru ve starostu a jasně vymezit jeho odpovědnost. Významný faktor je i důvěra a motivace voličů. Zejména v posledních volbách býváme svědky, že ačkoliv vítězná strana získala nejvíce hlasů voličů, končí v opozici. Tradiční strany raději uzavřou široké koalice, než aby dovolily vládnout vítězné straně. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na výsledek krajských voleb v Pardubickém kraji a na složení krajské koalice. Výsledek je pro voliče skutečně velmi demotivující...

Na druhou stranu přímá volba starosty může způsobit komplikace. Pokud by nedošlo k úpravě vztahu mezi starostou, radou a zastupitelstvem, hrozilo by zablokování komunální politiky. Navíc se může stát, že občané zvolí sice populárního, ale nekompetentního starostu, který bude vykonávat populistickou politiku s cílem udržet si pozici i v dalších volbách. Důležité je i nezapomínat na zvýšené finanční náklady a byrokracii.

Zajímá mě Váš názor. Prosím, napište mi, zda byste chtěli přímou volbu starostů. Pokud ANO, tak proč? Měl by být starosta například přímo odvolatelný? A pokud nejste pro přímou volbu, tak mi prosím napište důvod. Vadí Vám zvýšené volební náklady? Nebo jste se současným systémem spokojeni? Moc se těším na Vaše názory.