Budoucnost dopravy. Jak se budeme pohybovat ve městech?

Jak se budeme pohybovat ve městech? Tak tuhle otázku si s kolegy vedení našeho města pokládám velmi často. Kvalitní doprava je totiž základem pro spokojený život ve městě. Je proto nezbytné, abychom byli připraveni na moderní trendy a vytvořili komplexní systém, který bude sloužit všem obyvatelům města. Nedávno jsem vystoupil na pracovní snídani Institutu pro politiku a společnost, kde jsme o budoucnosti dopravy debatovali. Připravil jsem stručný report s nejdůležitějšími informacemi, které by Vás mohly zajímat.

Není asi žádným tajemstvím, že jedním z hlavních problémů současné městské mobility je skutečnost, že lidé stále preferují vlastnictví osobních automobilů. Prakticky všechna větší města jsou zaplněna auty. Tento problém je samozřejmě nejvíce viditelný na velkých sídlištích, kde se prakticky večer nedá zaparkovat nebo v centrech měst. Auta jednoduše neefektivně zabírají městský prostor, který by mohl být využit jinak.

Dalším velkým problémem je také znečištění životního prostředí. Jeho řešením je snížit potřebu vlastnictví auta. Abychom něčeho takového mohli dosáhnout, tak potřebujeme lidem nabídnout lákavou alternativu. S podobnou iniciativou přišla Evropská komise již před deseti lety. Připravit plán udržitelné městské mobility je časově velmi náročné. Jsem ale rád, že ze strany velkých měst je o něj zájem.

Prvním krokem je tzv. koncept měst krátkých vzdáleností, kde jsou všechny životní potřeby ve vzdálenosti 15 minut chůze od bydliště. Zde by se mohla uplatnit mimo jiné sdílená kola.  Druhým krokem je podpora městské hromadné dopravy v kombinaci s aktivní mobilitou – např. jízda na kole a pěší chůze.

Třetím krokem je udržitelnost současné mobility s ohledem na životní prostředí – vytváření dobíjecích míst, zavedení elektrických trolejbusů apod. Posledním krokem je úprava veřejného prostoru s cílem zvětšit plochu pro život, např. zavedení více obytných zón. Otázkou je, zda by tyto změny měly být uzákoněny, nebo by měly být na dobrovolné bázi. Já osobně jsem toho názoru, že by změna měla být na samotných městech.

Budu moc rád, když mi napíšete své vlastní poznatky a nápady, jak bychom mohli zlepšit dopravu u nás v Pardubicích. Minulý týden jsme například řešili zavedení cyklopruhů na třídě 17. listopadu. Přiznám se, že já tento nápad podporuji a líbí se mi – byť bychom přišli o značnou část parkovacích míst. Třeba to ale vidíte jinak a moc Vás proto prosím, dejte mi vědět svůj názor například emailem poslanec@martinkolovratnik.cz nebo skrze můj facebookový profil zde.