Čeká Česko (r)evoluce v autoškolství?

Autoškoly. Slovo, které u nás budí mnoho emocí. Dopravní odborníci tvrdí, že současný systém nemotivuje autoškoly k co nejkvalitnější výuce a zároveň upozorňují na velké rozdíly například v náročnosti mezi jednotlivými zkušebními komisaři. Nedávno jsem se proto vydal k našim západním kolegům do Německa, abych zjistil více informací o jejich zkušebním systému. Musím Vám říct, že rozdíly jsou velké a myslím si, že bychom se mohli v mnohém inspirovat.

Statistiky a čísla mluví jednoznačně. Dopravních nehod neubývá. Stále patříme mezi státy, kde denně dochází k těžkým zraněním a úmrtím za volantem. Podle mě je to smutné a hlavně zbytečné. Bohužel začínající řidiči patří mezi nejvíce rizikové skupiny. Jsem přesvědčený, že pokud bychom měli vzdělávací systém, který klade větší důraz na kvalitu začínajících řidičů, nehod by výrazně ubylo. Tak, a teď zpátky k mé cestě do Německa a poznatkům, které jsem si dovezl.

V Německu je výkon závěrečných zkoušek propůjčen soukromým subjektům. Je to podobný model, jako je například u nás STK. V šesti spolkových zemích provádí zkoušky společnost DEKRA, v Bavorsku pak tuto činnost vykonává TUV SUD a v oblasti Baden Wurtenberg působí TUV NORD. Neměl jsem v žádném případě v úmyslu propagaci žádného z výše uvedených subjektů. Moje pozornost byla věnována zejména principu a systému zkoušek řidičů, kterým tyto subjekty, státem pověřené a velmi přísně kontrolované, provádějí. Princip jejich činností je téměř totožný. Nejbližší a časově nejméně náročná byla cesta do nedalekých Drážďan, do působiště DEKRY. Tento subjekt vykonává zkoušky na základě pověření a dle požadavků státu.

Víte, co mě zaujalo? DEKRA má přibližně tři sta zkušebních komisařů, kteří vykonají přes 250 tisíc zkoušek. U nás máme zhruba o dvě stě zkušebních komisařů více. Naši komisaři ale provedou „pouze“ sto tisíc zkoušek. Tedy ani ne polovinu toho, co v Německu… podle mě je to zvláštní.  Jedním z vysvětlujících důvodů je skutečnost, že u nás stanovuje termín zkoušky příslušný obecní úřad a na termín se často musí čekat. V Německu si ale termín zkoušek objednávají autoškoly a termíny jsou podle potřeb žadatelů třeba i v sobotu.

Němečtí komisaři pravidelně rotují v rámci celé oblasti, kde DEKRA zkoušky provádí. Díky tomu, že se místo výkonu zkoušek dozví ve stejný den jejího konání, dochází k minimalizaci nežádoucích vazeb. V Česku komisaři působí pouze ve „své“ obci a lze tedy snadno odhadnout, který komisař bude zkoušku vykonávat. Velkým problémem je nejednotnost zkoušek. Napříč malými a velkými obcemi jsou rozdíly v provozu a dopravní náročnosti.

Dopravní odborníci navíc upozorňují, že uchazeči o řidičský průkaz téměř vůbec nevykonávají zkoušku částečně na dálnicích nebo rychlostních komunikacích. Jejich první zkušenost pak často bývá až v ostrém provozu. V Německu je to jinak. Zkoušky z jízdy se konají na tzv. výjezdových místech, které umožní jízdu ve městě a také například po dálnici. Tato místa jsou pečlivě vybrána a schválena státním úřadem tak, aby byla v celé oblasti srovnatelná a byla tak možnost objektivního vykonání zkoušky kdekoliv v oblasti působnosti DEKRA.

Pochopitelně není mým zájmem podporovat jednu konkrétní firmu, jsem poslancem a rozhodně proto musím být nezávislý. Připomínám, že Dekra je pouze jednou z několika společností na německém trhu, území si dělí regionálně. „Německý model“ berme jako dobrou inspiraci. Inspiraci pro systém, který funguje, je efektivní a zároveň velmi kvalitní a profesionální. Osobně jsem viděl dva neúspěšné uchazeče a jsem si proto jistý, že tímto systémem jen tak nekvalitní uchazeč neprojde.

Rád bych se zasadil o změnu a zlepšení u nás. Společně s kolegy z ministerstva dopravy sbíráme podklady a podněty, které chceme reflektovat do novely systému. Budu proto moc rád, pokud mi napíšete, co byste zlepšili, co se vám naopak (ne)líbí a co podle vás funguje dobře.