Česká republika je lídrem v oblasti železničního výzkumu

V Poslanecké sněmovně dnes proběhlo zasedání Podvýboru pro dopravu, které svolal jeho předseda Martin Kolovratník. Tématem jednání byla společná technologická iniciativa Shift2Rail a její vliv na český a evropský železniční systém budoucnosti. Společný podnik Shift2Rail je nyní, stejně jako evropský výzkumný program Horizon 2020, ve druhé polovině své činnosti. To je nejen čas na hodnocení, které v obou aktivitách proběhlo, ale také čas na zamyšlení, co bude následovat za několik málo let.

Na dnešním zasedání Dopravního podvýboru byla představena platforma Shift2Rail a jeho činnost. Shift2Rail je společný podnik zaměřený na železniční výzkumu a inovace založený na principu Public Private Partnership, tedy PPP projekt. Jedná se o spolupráci veřejného a soukromého sektoru pro zlepšení fungování celého železničního systému v Evropě. Evropský železniční systém je historicky velmi fragmentovaný. Jednotlivé státy používají například odlišný rozchod kolejí, různé napájecí soustavy nebo zabezpečovací systémy.

Miroslav Haltuf, předseda Skupiny zástupců členských států, říká, že požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability vychází ze záměrů Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního sektoru a vznik jednotného trhu s jeho produkty. „Naším cílem je, abychom jednoduše mohli vlakem jezdit napříč evropskými státy s minimálními omezeními. Nejen rychle a levně, ale i bezpečně. Evropské státy se musí spojit a společně najít nezbytné inovace. Nástroj, kterým toho můžeme dosáhnout, je jednotný evropský železniční prostor (Single European Railway Area. Ta umožní cestujícíma výrobcům cestovat a přepravovat zboží podle jednotných přepravních a technických pravidel v rámci Unie. Proto je potřeba železnici digitalizovat a modernizovat, aby odpovídala standardům 21. století.

Shift2Rail skončí v roce 2020 s finančním rámcem EU a dosud není jasné, v jaké formě bude společný podnik po tomto datu pokračovat. Poslanci se proto shodli, že přijmou usnesení Hospodářského výboru a doporučí Vládě ČR přijetí Memoranda o porozumění. Na dnešním zasedání Podvýboru pro dopravu jsme společně s ostatními kolegy poslanci doporučili Vládě ČR zahájení procesu vyjednávání a podepsání Memoranda o porozumění mezi společným podnikem Shift2Rail a Českou republikou.

Chceme, aby Česko šlo do tohoto projektu naplno. Ačkoliv patříme mezi malé evropské země, z pohledu významu železniční dopravy se řadíme mezi přední aktéry. Jako jeden z mála států máme v Shift2Rail zástupce z privátního sektoru – firmu AŽD. Úspěch českých firem ale dokládá i firma OLTIS Group, která z otevřených grantů získala mnoho miliónů, které budou přínosem pro rozvoj české železnice. ČR má také zástupce ve Vědecké radě Shift2Rail. Mezi 12 renomovanými odborníky je paní prof. Tatiana Molková z Univerzity Pardubice To jsou konkrétní úspěchy, na kterých můžeme stavět. Chceme, aby Česká republika zůstala i nadále lídrem na poli železničního výzkumu.

Společný evropský podnik Shift2Rail má vazbu na vysokorychlostní tratě. Osobně pevně věřím, že výstavba vysokorychlostních tratí začne v roce 2025. Dnes už ale víme, že tento projekt bude do určité míry ovlivněn právě aktivitami Shift2Rail v dalším období po roce 2020. Na výstavbu budou použity nové materiály, kompozity a nové technologie. Jedná se například o zabezpečovací zařízení nové generace, o automatické vedení vlaků, o plnou digitalizaci služeb pro cestující a v neposlední řadě také o nové způsoby přepravy zboží po železnici, které zkoumá Shift2Rail. V Česku máme instituce, které mohou začít přímo tyto novinky testovat. Z toho pohledu bych rád zmínil železniční testovací okruh ve Velimi, který je v Evropě naprostým unikátem a ho využívají takoví renomovaní výrobci , jako například Siemens, Alstom nebo Bombardier a mnoho dalších..