České rychlé vlaky budou jezdit podle norem francouzského TGV!

Přípravy vysokorychlostních tratí jsou v plném proudu. SŽDC intenzivně projektuje varianty tras z Prahy na Drážďany i do Brna a zároveň vytváří nové technické normy, jejichž předlohou se stanou francouzské standardy. Ty jsou již velmi detailní a zabývají se konkrétními technickými parametry, například pro tunely, mosty nebo koleje. Další dobrou zprávou je, že podle plánu pokračují i práce na třech pilotních vysokorychlostních úsecích.

Nemusíme opakovat, že v ČR se o vysokorychlostní železnici mluví dlouhá léta. V této souvislosti už zbývá jen připomenout průlomové usnesení Poslanecké sněmovny z března 2017. Je to rok a půl, kdy se mi povedlo s několika kolegy iniciovat vskutku revoluční zadání české vládě. Jsem rád, že dopadlo na úrodnou půdu a že cíle, které jsme si vytkli, se aktivně plní. Věřím, že dnes už nikdo nepochybuje o tom, že Česko tento projekt bere vážně. Na druhou stranu je potřeba férově přiznat, že před sebou stále máme „běh na dlouhou trať“. Nicméně první plody naší práce přicházejí a mám z nich velkou radost.

Není to tak dávno, co jsem Vás informoval o tom, že v Česku již brzy vzniknou první úseky vysokorychlostních tratí. Článek si můžete přečíst zde. Ve zkratce se jedná o existující úseky tratí, které jsou podle SŽDC v současnosti způsobilé na provoz v rychlosti nad 200 km/h. Jsou již zanesené v krajských územních plánech a stavebně by neměly být příliš náročné. V první fázi se stanou rychlejší alternativou k současným koridorům , v té druhé budou integrální součástí budoucích dálkových vysokorychlostních tratí Praha – Brno – Ostrava.

Z pohledu příprav vysokorychlostních tratí je důležité, že ve středních Čechách můžeme z hlediska Zásad územního rozvoje stavět. SŽDC s hlavním městem Praha intenzivně komunikuje, aby mohla dořešit úsek Běchovice – Poříčany. Právě zde vzniká první vysokorychlostní trať. Jedná se o důležitý úsek, protože v Poříčanech je vyústění na trať na Pardubice i na Hradec Králové. Věřím, že pokud vše půjde podle plánů, SŽDC požádá o soutěž na dodavatele dokumentace v prvním pololetí příštího roku a udělá tak další krůček směrem vpřed.

Další dobrou zprávou je, že SŽDC se intenzivně věnuje přípravě vysokorychlostního úseku Přerov-Ostrava. V současnosti se posuzuje vztah s chráněným územím NATURA, podle které je potřeba posoudit i jiné varianty vedení trasy, které by se tomuto území vyhnuly. Pravda je ovšem taková, že trasa Přerov – Ostrava nikdy takto navrhovaná nebyla, a to z toho důvodu, že se přimyká zčásti ke stávající trati a zčásti k dálnici. Pokud by Ministerstvo životního prostředí chtělo tyto varianty, muselo by SŽDC vést trať přes obce nebo vojenský újezd. To je ale nesmysl. Osobně proto věřím, že Ministerstvo životního prostředí vydá souhlas a nebude vyžadovat jiné varianty, kudy by trať měla vést.

A na závěr ještě jedna prestižní novinka! SŽDC začíná připravovat konkrétní technické standardy (neboli normy) pro vysokorychlostní trať. Zjistili jsme, že tzv. evropské technické standardy jsou příliš obecné a říkají například pouze to, kde má být tunel nebo sklon trati. Podle těchto standardů se tak nedají naprojektovat konkrétní tratě. Právě proto se stratégové na SŽDC rozhodli inspirovat u Francouzů a převzít konkrétní předpisy o stavbě. Jejich standardy jsou již mnohem více detailnější, říkají, jak má vypadat tunel, most, kolej, návěstidlo, zabezpečovací zařízení a tak dále. Francouzi jsou v této oblasti mistři, mají zkušenosti a umí to. Velkou výhodou je, že Francouzi mají jeden ucelený předpis, který umožňuje stavbu rychlé osobní trati určené především pro osobní dopravu a nepotřebují robustní a zbytečně drahé řešení pro kombinaci dopravy osobní i nákladní. A přesně to je provozní model, který plánujeme využít i v České republice.

Sečteno a podtrženo, můžeme dnes konstatovat velký pokrok. Skutečnost, že česká rychlá železnice bude projektována podle osvědčených francouzských norem TGV je podle mě velmi prestižní! I proto jsem rád, že mne vláda nedávno jmenovala do Správní rady SŽDC. Společně s dalšími odborníky (z nichž je několik mými spolužáky z dopravních vysokoškolských studií) nyní chceme dát celému procesu ještě větší dynamiku! Chci osobně dohlédnout na kvalitu přejímaných norem a stejně tak plánuji osobně zkontrolovat a pohlídat kvalitu výstupů z jednotlivých studií proveditelnosti. V pozici místopředsedy Hospodářského výboru určitě mohu pomoct i při jednáních s krajskými a obecními samosprávami ve věci územních plánů a společných příprav na trasu jednotlivých spojení. Vysokorychlostní tratě jsou mojí nejvyšší prioritou, tak mi držte palce, ať je naše společné úsilí úspěšné. Česká republika si zaslouží být opět ekonomickým i dopravním lídrem.