České vysokorychlostní vlaky budou jezdit podle norem francouzského TGV!

V Dřítči u Pardubic druhým dnem pokračoval V. ročník Železniční konference. Hlavní témata diskuze byla zaměřena na českou železnici a její rozvoj. Přední odborníci se postupně věnovali financování výstavby dopravní infrastruktury a pokračujícím přípravám vysokorychlostních tratí (VRT). Vrcholem závěrečného dne konference byl podpis smlouvy mezi Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a francouzskou SNCF Mobilités o tvorbě technických standardů pro projektování VRT v České republice a o spolupráci na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí.

Operační program Doprava (OPD) II představuje z hlediska objemu finančních prostředků v programovém období 2014 – 2020 jeden z největších operačních programů EU v České republice. Připadá na něj přibližně 123 miliard korun. Rokem 2020 program nekončí. Žádosti o čerpání je možné podávat ještě do konce roku 2023. Otázkou ale zůstává, jakým způsobem bude Česko financovat dopravní projekty po tomto datu.  

Dobrou zprávou je, že v předchozím období jsme OPD dočerpali prakticky v plné výši a nepochybuji, že tomu tak bude i nyní. Rokem 2023 OPD II skončí a v současné době neznáme podobu navazujícího dotačního programu. Do budoucna nemůžeme spoléhat na evropské zdroje z OPD. Česko se ekonomicky rozvíjí a v některých ukazatelích už dosahuje úrovně západních zemí. Navíc nesmíme zapomínat na brexit a jeho dopad na rozpočet EU. Nicméně je jasné, že Unie přijde o část zdrojů, což bude mít logicky dopad i na navazující program.

Na loňské Železniční konferenci v Pardubicích uzavřela Vláda ČR s Evropskou investiční bankou (EIB) memorandum, které zjednodušeně řečeno vyjadřuje vůli České republiky čerpat evropské peníze formou výhodných a dlouhodobých úvěrů z EIB.

Výstavba dopravních projektů je naší absolutní prioritou. Vláda musí garantovat zajištění dostatku finančnících prostředků, aby se nezastavil žádný dopravní projekt, který bude připraven ve fázi stavebního povolení. Rozhodně  si nemůžeme dovolit žádná zpoždění. Jedním z možných řešení je právě financování evropskými penězi z EIB. SŽDC již evropské peníze tímto způsobem čerpá a využije až 11,5 miliardy korun na modernizaci železnice mezi roky 2019 – 2025. Nejedná se tak o nic neobvyklého. Stejným způsobem byla financována například výstavba Eurotunelu pod kanálem La Manche nebo francouzské TGV.

SŽDC dnes podepsala smlouvu s francouzskou SNCF Mobilités o tvorbě technických standardů pro projektování vysokorychlostních tratí v České republice a o spolupráci na přípravě výstavby rychlých spojení. Společně vytvoříme nové technické normy, jejichž předlohou se stanou francouzské standardy. Ty jsou již velmi detailní a zabývají se konkrétními technickými parametry, například pro tunely, mosty nebo koleje. Jsem rád, že u takto významného projektu využijeme know-how renomované firmy. S výstavbou prvního vysokorychlostního úseku chceme začít do roku 2025.