Česko disponuje špičkovým vědeckým pracovištěm dopravního výzkumu

Slyšeli jste někdy už zkratku CDV? Pokud se aspoň trochu zajímáte o dopravu, silniční provoz a bezpečnost, určitě jste tohle jméno už někde zaslechli. Za těmito třemi písmeny se skrývá „Centrum dopravního výzkumu“, které představuje mimořádně vybavené vědecké pracoviště, provádějící dopravní výzkumy na světové úrovni. Osobně s CDV dlouhodobě úspěšně spolupracuji, ačkoliv jsem přímo výzkumné laboratoře nikdy nenavštívil.

Možná někoho překvapí, že i my, poslanci, jdeme se světovým trendem. Bohužel naše práce je mnohdy časově velmi náročná, a proto není možné vždy vše řešit přímo a osobně. Například moje spolupráce s CDV probíhá většinou on-line a na dálku. A musím konstatovat, že vše fungovalo naprosto skvěle, a proto jsem ani nepřemýšlel, že bych toto místo mohl někdy navštívit. Nedávno mě ale osobně pozval přímo ředitel CDV Jindřich Frič, abych se podíval, jak tato organizace funguje, jak vypadají laboratoře nebo co konkrétně vše dělá. Musím Vám říct, že to byl super zážitek, o který bych se s Vámi rád podělil.

Ti z Vás, kteří se zajímají o dopravu možná vědí, že Centrum dopravního výzkumu sídlí v Brně. Ve svém názvu má i zkratku VVI, což znamená, že je to veřejná výzkumná instituce. Zjednodušeně se jedná o jakési neziskové centrum, které se zabývá vědou a výzkumem. Jeho činnost je metodicky podřízena Ministerstvu dopravy, nicméně neznamená to, že by MD tuto organizaci řídilo. Ve vedení je nezávisle volená akademická veřejnost, díky které je skutečně zajištěna neovlivnitelnost výzkumů.

Právě ona nezávislost je velmi důležitá. Pokud si totiž stát nebo státní organizace, jako je například Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železniční dopravní cesty objedná jakoukoliv studii, má u CDV garanci, že její výsledek nebude ovlivněn něčími zájmy. Právě tato skutečnost je velmi důležitá. Tvrdím, že stát nemůže vždy rozhodovat politicky. Některá témata jsou totiž skutečně natolik problematická, že je potřeba, aby nejlepší řešení palčivých problémů byla navržena odborníky. A v dopravě tohle tvrzení skutečně platí dvakrát.

Ředitel CDV Jindřich Frič mi během mé návštěvy představil skutečně mnoho. Zmíněné průzkumy se týkají například chování řidičů při průjezdu přes zpomalovací prvky, testování technologických novinek nebo ověřování toho, jak fungují třeba nové verze dopravního značení. To jsou skutečně témata, jejichž posouzení je potřeba přenechat na skutečné odborníky.

Myslím si, že brněnské pracoviště CDV by měl osobně navštívit každý politik, který se zabývá dopravou, a myslí to vážně. A rozhodně zde nemluvím pouze o politicích na celostátní úrovni. Činnost CDV může mít totiž pozitivní dopad i na naše regiony.

Osobně jsem viděl např. profesionální mobilní laboratoř na analýzu dopravních nehod nebo velké testovací centrum betonových konstrukcí. Možná, že šéfové některých stavebních firem by se zapotili, kdyby zjistili, jak detailně dokáže CDV prověřit kvalitu materiálu, který nám dodávají na státem placené stavby. Překvapilo mě, jakých pozoruhodných výsledků dosahuje i pojízdná laboratoř. Ta umí měřit rovnost a kvalitu povrchu silnic. O to víc mě udivilo, že její služby zatím využilo několik krajů a já si kladu otázku, proč asi není mnohem větší zájem o takovou kontrolu?

Co říci závěrem? CDV rozhodně není jen "jakési" akademické pracoviště, kde probíhají za státní peníze teoretické průzkumy. Je to vysoce specializované centrum, které může poskytnout své služby nejen organizátorům dopravy a politikům, ale i investorům pro kontrolu kvality. Za sebe osobně otevřeně říkám, že jsem byl několikrát překvapen. Poprvé tím, jak odborné a profesionální jsou služby CDV. Podruhé tím, jak „někteří“ odpovědní úředníci a politici projevují o takovéto služby skutečně malý zájem. Pro mě osobně je to výzva a inspirace zároveň.

Jako předseda Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury budu jednoznačně apelovat, aby stát i kraje využívaly služeb CDV mnohem více. Zvýšené nároky se totiž jednoznačně projeví na kvalitě dopravní infrastruktury a bude to velmi přínosné pro vyšší bezpečnost dopravního provozu. Pokud se o CDV zajímáte víc, podívejte se na jejich web ZDE. A jestli máte nějaké nápady nebo podněty, budu rád, když mi je napíšete. Rád s Vámi proberu možnosti, jak zvýšit kvalitu a bezpečnost české dopravy. :-)