Česko se připravuje na liberalizaci železniční dopravy

Liberalizace osobní železniční dopravy po roce 2019 je velmi aktuálním tématem. Proto jsem se rozhodl nedávno svolat zasedání Podvýboru pro dopravu, kde nás Ministerstvo dopravy informovalo o svých plánech a postupu a v této problematice. Je skvělé, že Česko patrně jako první členský stát Evropské unie poskytne podrobný postup, jak dosáhnout plné liberalizace železniční dálkové dopravy.

Ministerstvo dopravy nás hned na úvod informovalo, že s termínem otevírání železničního trhu od roku 2019 počítá. To je jednoznačně dobrá zpráva. V první vlně ministerstvo připravuje soutěž pro šest státem dotovaných rychlíkových linek. Podle vládního plánu se bude vybírat dopravce pro linku Liberec – Pardubice společně s linkou Liberec – Ústí nad Labem (předpoklad zahájení provozu od jízdního řádu 2020/2021), dále linka Ostrava – Opava – Olomouc (předpoklad zahájení provozu od jízdního řádu 2020/2021) a linka v úseku Praha – Hradec Králové s linkami Kolín – Ústí nad Labem a Praha – Havlíčkův Brod – Brno (předpoklad zahájení provozu od jízdního řádu 2021/2022).

Možná jste už slyšeli o 4. železničním balíčku, který stanovuje povinnost všem členských státům mít nejpozději od prosince 2033 provedený výběr dopravce k zajišťování železniční dopravy výhradně na základě veřejné soutěže, přičemž doba kontraktu může být maximálně na 15 let. Jsem rád, že Česko je v tomto ohledu „napřed“ a má oproti ostatním zemím EU náskok. Prvních pět linek bude soutěženo dle již dříve schváleného vládního materiálu k JŘ 2020/21, respektive 2021/22, další trh bude postupně otevírán již od roku 2023.

Železniční balíček také stanovuje, že do prosince 2023 lze zadat závazkovou dopravu přímo kterémukoli dopravci a to až na 10 let. Zároveň ani nevylučuje možnost případného prodloužení takovéto smlouvy, nicméně rozhodující je její uzavření do 2. prosince 2019 a splnění několika podmínek. Po tomto termínu již nebude možné uzavřené smlouvy prodlužovat a bude muset proběhnout regulérní soutěž na dopravce.

Harmonogram a pravidla pro otevírání trhu jsou závazné pro všechny objednatele výkonů ve veřejném zájmu v naší zemi, tedy jak pro ministerstvo dopravy, tak jednotlivé krajské úřady a hlavní město Prahu. Jde tedy o dalších 14 objednatelů regionální dopravy, jež budou vybírat dopravce pro výkony ve svých regionech. Stávající smluvní zajištění u většiny linek platí taktéž do prosince 2019.

Osobně jsem zastáncem liberalizace železničního trhu a věřím, že konkurence je i v železničním prostředí prospěšná a zřejmě každý, kdo jel v posledních letech po hlavním železničním koridoru Praha – Ostrava mi dá za pravdu. Došlo k obrovskému zkvalitnění nejen služeb, ale ke zvýšení dopravního komfortu. Věřím, že tento krok bude proto prospěšný i v případě dálkové dopravy. Pokud se tomuto tématu věnujete, budu rád, když mi napíšete svůj názor, ať už tady na webu nebo na mém facebookovém profilu. :-)