Chystáte se dělat řidičský průkaz? Pak zbystřete, tohle se týká i Vás!

Veřejné tajemství, o kterém skoro každý ví. Asi tak by se dal stručně a trefně vystihnout současný systém zkušebních komisařů, kteří rozhodují o (ne)udělení řidičského průkazu. Někteří žáci autoškol totiž spoléhají na některé ne příliš náročné zkušební komisaře a města, s nekomplikovanou dopravou a křižovatkami. Rád bych zavedenou praxi brzy změnil tak, aby žadatel o řidičský průkaz skutečně musel prokázat své vzdělání a schopnost bezpečné jízdy v hustém silničním provozu.

V loňském roce jsem proto inicioval vznik expertní skupiny na ministerstvu dopravy, ve které se tímto problémem intenzivně zabýváme a hledáme recept, jak kvalitu zkoušek v různých obcích sjednotit. Mám dobrou zprávu. Řešení jsme našli a máme plán, jak nově nastavit systém práce zkušebních komisařů, který povede autoškoly k důslednějšímu vzdělávání žáků a ke zvyšování jejich řidičských schopností.

Jedním z nástrojů, jak toho chceme dosáhnout, je zavedení podřízenosti zkušebních komisařů ministerstvu dopravy, nikoliv obcím. Ti by tak čelili častějším kontrolám, které nyní nejsou tak intenzivní a motivovaly by je k lepším výsledkům. Ruku v ruce by ovšem tato změna měla být doprovázena redukcí zkušebních míst.

Komisaři nyní provádějí závěrečné zkoušky na zhruba 200 pracovištích napříč celou Českou republikou a zpravidla se soustředí pouze na jednu obec. Tento systém tak podporuje regionální vazby mezi autoškolami, komisaři a obcemi. Osobně považuji za klíčové tyto regionální vazby zpřetrhat.

Když jsou na malém městě třeba dva komisaři, tak všechny autoškoly vědí, na jaké křižovatky se komisaři zaměřují a na co si musí žáci dát pozor, aby zkoušky úspěšně složili. Některé autoškoly tak žáky učí jen nezbytné minimum. Chybí tu motivace. Chceme proto, aby autoškoly nevěděly, jaký komisař se u zkoušek objeví, a musely tak žáky pečlivě připravit. Bohužel každý rok jsme svědky mnoha úmrtí začínajících řidičů, kteří jsou podle policejních statistik zcela jasně nejvíce rizikovou skupinou z hlediska dopravních nehod.

Ptáte se, jaké je řešení? Osobně navrhuji, aby komisaři v rámci svého kraje například losovali, kde budou zkoušet. Navíc nejsem sám, kdo je o správnosti této myšlenky přesvědčen. Tento nápad podporoval i bývalý ministr dopravy Dan Ťok a věřím, že i nový ministr Vladimír Kremlík bude tomuto nápadu nakloněn. 

Na návrhu zákona ovšem spolupracujeme i s experty přímo z oborů autoškolství a zkušebních komisařů. Shodli jsme se, že pokud chceme zvýšit kvalitu v celém oboru, musíme dát komisařům vhodné podmínky. Stát měl častěji a lépe proškolovat komisaře a samozřejmě je také náležitě odměňovat.

Změny, které chystáme, jsou rozsáhlé a jejich případné zavedení do praxe bude trvat několik let. Jsem si však jistý, že téměř jakýkoliv jiný způsob, který přijde, bude rozhodně lepší než ten stávající. Pokud nezvedneme nároky na začínající řidiče stejně, jako to udělali i v okolních zemích, situace se výrazně nezmění.