ČRo přislíbil, že bude aktivní v procesu digitalizace rozhlasového vysílání

V úterý 5. dubna jsme jednali s managementem Českého rozhlasu o problematice digitalizace rozhlasového vysílání. Generální ředitel ČRo René Zavoral má v této věci „tah na branku“ a já tak mohu Radě ČRo jen pogratulovat k tomu, že během zimní volby nového GŘ vybrala správně. Současný ředitel se totiž (na rozdíl od předchozího vedení) zaměřuje na komunikaci nejen s odbornou veřejností, ale i se svými kolegy napříč celým rozhlasem a nezabývá se pouze mocenskými spory na úrovni nejvyššího vedení. Neméně důležitá je pak vize R. Zavorala, směřující k tomu, aby ČRo posunul směrem do jednadvacátého století.

Když jsme zhruba před rokem uspořádali seminář na téma digitalizace rozhlasového vysílání, byl jsem nadšený. Vše nasvědčovalo tomu, že s digitalizací začneme co nevidět. Bohužel s postupem času jsem byl čím dál tím více znepokojen, protože se v této věci prakticky nic nedělo. I proto jsem velmi rád za nové vedení ČRo, které chce nyní skutečně podpořit proces digitalizace rozhlasového vysílání.

Sám generální ředitel René Zavoral mi osobně slíbil, že je připraven být v tomto procesu aktivním hráčem. I já chci být tomuto procesu nápomocen a budu ho podporovat. Rovněž jsme diskutovali také o změnách v oblasti mediální legislativy. V tomto ohledu jsem kritický k pracovníkům Ministerstva kultury, kteří návrhy slibují už déle než dva a roky, a stále nic nedodali. Konkrétně se budu ptát náměstkyně Kateřiny Kalistové, proč příprava návrhů trvá tak dlouhou dobu.

Z pohledu Českého rozhlasu je totiž nejdůležitější upřesnit povinné procento pokrytí populace signálem, které v zákoně o ČRo není stanoveno v souladu se zákonem o rozhlasovém a TV vysílání. Rovněž by bylo vhodné sloučit do jednoho termínu podávání zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření. To by se týkalo i České televize, která by to jistě uvítala.

Generální ředitel ČRo mě dále ujistil, že je připraven provést audit kvality regionálních stanic. Pro mě, jako bývalého ředitele takové stanice, je to významné téma. Je totiž důležité vědět, proč některé regiony fungují levně a efektivně, zatímco jiné ještě nemají moderní prvky řízení. Velké rozdíly jsou také v poslechovosti a hlavně v přístupu jednotlivých ředitelů ke “svému” regionu. Vždy jsem tvrdil, že regionální ředitel má být jakýmsi „emisarem“ veřejné služby mezi lidmi. Má se denně setkávat s občany, se zástupci měst, obcí, sportovních klubů ale i kulturních institucí. A budu upřímný – právě ve svém rodném východočeském regionu tyto aktivity v posledních letech jaksi postrádám.

Regionální studia Českého rozhlasu jsou jedním z hlavních pilířů kvalitního veřejnoprávního vysílání a já jejich existenci budu vždy podporovat. Na druhou stranu budu přísně posuzovat kvalitu a obsah jejich vysílání ve vazbě na vynaložené prostředky.