Další krok směrem k realizaci. Studii proveditelnosti k VRT Přerov – Ostrava nakreslí Egis Rail a Sudop Praha!

Udělali jsme další krok směrem k výstavbě vysokorychlostních tratí. Kolegové ze Správy železniční dopravní cesty v čele s generálním ředitelem Jiřím Svobodou úspěšně dotáhli tendr na zhotovitele Studie proveditelnosti Přerov – Ostrava. Klíčový dokument, který například zodpoví trasu trati, rychlost a další technické parametry, připraví sdružení francouzské firmy Egis Rail a české společnosti Sudop Praha. Výsledná cena je 13,8 milionu Kč bez DPH.

 

Dlouhodobě upozorňuji na to, že nízká cena by neměla být hlavním kritériem ve veřejných soutěžích. Své důvody jsem vysvětlil v tomto článku. Jednoduše nejlevnější vždy automaticky neznamená nejlepší a v dopravě to platí dvojnásobně. Jsem rád, že státní investoři si uvědomují negativní aspekty tohoto systému a pomalu začínají využívat metodu „best value“, ve které má celková cena váhu jen 30 % a více se řeší kvalita nabídky. 

 

Úsek mezi Brnem a Přerovem by měl být koncipovaný na rychlost 200 kilometrů v hodině. Plnohodnotná vysokorychlostní trať až na 300 kilometrů v hodině by pak měla vzniknout až v úseku mezi Přerovem a Ostravou, kterého se týká chystaná studie. Netajím se tím, že jsem proti. Koncipovat vysokorychlostní trať v roce 2019 na 200 kilometrů v hodině je nejen nekoncepční, ale z mého pohledu i nesmyslné. Budu proto trvat na tom, aby v tomto úseku byla vybudována trať alespoň na 300 km/h a udělám pro to vše, co bude v mých silách.

 

Sdružení francouzské firmy Egis Rail a české společnosti Sudop Praha musí do půl roku po podpisu smlouvy předat podklady pro zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) v úseku Přerov – Ostrava a Dokumentaci pro vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) pro VRT minimálně v úseku Prosenice – Ostrava - Svinov. Studie proveditelnosti by měla být hotová do 14 měsíců, a to včetně zapracovaných připomínek a stanovisek. Jakmile bude dokončena, bude předána ke schválení centrální komisi ministerstva dopravy.