Digitalizace řidičského průkazu uleví řidičům

Sněmovní podvýbor pro dopravu nedávno projednával možnost digitalizace řidičských průkazů. V případě uvedení této myšlenky v praxi by si tuzemští řidiči mohli nahrát prostřednictvím mobilní aplikace řidičský průkaz přímo do svých smartphonů. V takovémto případě by digitální průkaz mohl sloužit zároveň i jako identifikátor při komunikaci občana se státní správou. Osobně tuto možnost vítám, zároveň však ale nabádám k obezřetnosti.

Digitalizace státních služeb je významným trendem poslední doby. Občané mohou kromě Datové schránky využívat i Portál občana. Nabídka služeb by se ale mohla v blízké době rozšířit o řidičské průkazy. Je jen otázkou času, kdy mobilní telefon bude plně využíván pro identifikaci občana při komunikaci se státem.

Naše vláda se intenzivně věnuje digitalizaci služeb státu a chceme dosáhnout toho, aby občané museli chodit na úřady pouze ve skutečně výjimečných situacích a případech.

Státní tiskárna cenin v současnosti testuje možnost zavedení digitálního řidičského průkazu, který by si řidiči nahráli přímo do mobilních telefonů prostřednictvím aplikace. Systém by mohl fungovat podobně, jako dnes fungují například věrnostní karty v telefonech. Řidič by měl svůj řidičský průkaz stažený v zabezpečené aplikaci.

Výhodou tohoto systému je vysoká míra zabezpečení a prakticky nemožnost padělání dokladů. Kolegové nás dnes informovali, že digitální řidičský průkaz bychom mohli využít i k vyřízení jiných agend, než je pouhá legitimace při silniční kontrole.

Pestré využití digitálních dokladů je velkou přidanou hodnotou projektu. Myšlenka digitalizace dokladů se mi líbí a podporuji jakoukoliv novinku, která přinese občanům úlevu. Jsem však přesvědčený, že bychom se měli primárně zaměřit na digitalizaci občanského průkazu a jednotlivé možnosti vázat na tento osobní doklad.

Problémem však je komplikovaná legislativa. Pokud bychom za primární doklad zvolili řidičský průkaz, legislativní cesta by byla výrazně jednodušší. Zde jsem ale velmi opatrný. Rozhodně nemůžeme jít cestou, že vytvoříme několik různých druhů identifikátorů, ať to je digitální řidičský nebo občanský průkaz v rámci různých platforem, jako je Portál občana nebo iDatovka. Naopak, jsem přesvědčený, že bychom měli jít cestou centralizace. Tedy všechny digitální služby státu zastřešit v rámci jedné konkrétní aplikace.