Dočkáme se digitalizace rozhlasového vysílání

Digitalizace rozhlasového vysílání patří mezi velké výzvy. Na jedné straně stojí Český rozhlas, který si je vědom, že digitalizace přinese zvýšení počtu rozhlasových stanic, ale i zlepšení kvality vysílaného zvuku. Na straně druhé jsou komerční rádia, která se obávají příchodu nové konkurence. V loňském roce jsem v souvislosti s digitalizací rozhlasu uspořádal konferenci. Bohužel od té doby jsme se dalšího významného kroku nedočkali.

Předchozí generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan nebyl podle mě v této věci příliš aktivní. I proto jsem rád, že nový generální ředitel René Zavoral znovu nastolil toto téma. Mám radost z toho, že České radiokomunikace a Český rozhlas našli společnou řeč v této otázce a jsou ve shodě. Společně začali chystat zkušební vysílání digitálního rádia (DAB), bez ohledu na finanční (ne)podporu vlády.

DAB by výhledově mohlo pokrýt až 15% rozhlasového vysílání ve velkých městech. Osobně tuto skutečnost vítám a podporuji ji. Je to velká výzva i pro soukromá rádia, která digitální vysílání nechtějí. Faktem je, že by soukromí vysílatelé by museli investovat do nových radiových vysílačů. Proti tomu ale mají šanci přinést posluchačům novou, vyšší kvalitu. Více hudebních formátů, více doplňkových informací na displeji a samozřejmě čistší příjem vysílání.

Aktivitu Českých radiokomunikací a Českého rozhlasu vítám. Myslím si, že zkušební digitální vysílání vytvoří právě i na soukromé subjekty pozitivní tlak. Shodou okolností mě v nedávné době kontaktovali zástupci automobilky ŠKODA Auto a.s. a projevili neformální zájem na tomto procesu a to tak, že by začali do nových aut montovat rádia s technologií, která umožní přijímat digitální vysílání.

Pokud se vše povede a ŠKODA Auto a.s. se rozhodne zapojit do tohoto projektu, budu velmi rád, protože by se jednalo o velmi významného a silného partnera. V blízké budoucnosti chci zorganizovat pracovní setkání mezi Českými radiokomunikacemi, Českým rozhlasem a zástupci Škodovky. Očekávám, že pokud najdeme společnou shodu v této problematice, mohlo by to celý proces výrazně urychlit.