Dočkáme se vysokorychlostních tratí i u nás?

Železniční síť v České republice patří mezi nejhustší v Evropě a v této oblasti patříme mezi absolutní světovou špičku. Nicméně v kontrastu se západními zeměmi s výstavbou moderních vysokorychlostních tratí pokulháváme. Ministr dopravy Dan Ťok sice výstavbu podporuje, stejně jako premiér Sobotka. Přesto není příliš mnoho konkrétních činů a jejich příprava nepostupuje tak, jak bychom si všichni přáli. I proto jsem minulou středu zorganizoval v Poslanecké sněmovně pracovní setkání odborníků na vysokorychlostní tratě.

Příprava vysokorychlostních tratí je dle mého názoru pomalá a mám dojem, že by si tato oblast zasloužila intenzivnější jednání a větší pozornost politiků. Bylo velmi důležité z mého pohledu zajistit účast klíčových osob pro rozvoj vysokorychlostní železnice na území ČR, což se povedlo. Zúčastnil se jak vedoucí odboru strategie Ministerstva dopravy Luděk Sosna, tak i ředitel Výzkumného Ústavu Železničního Antonín Blažek.

V současné době Správa železniční dopravní cesty dokončuje (a to už na několikátý pokus) soutěž na projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Jedná se o tzv. Studii příležitostí, která má komplexně zmapovat celou Českou republiku a navrhnout alternativy vedení tras. Samozřejmě nejen s ohledem na jejich ekonomickou stránku, ale i v souladu se zahraničními tratěmi tak, aby bylo možné napojení na Mnichov, Drážďany, Varšavu nebo Vídeň.

Co je ovšem podle mě problém, je současná podoba zákona o veřejných zakázkách. V důsledku drsného konkurenčního boje mezi uchazeči muselo SŽDC tento tendr již dvakrát zrušit – jak uvádím výše. Nyní probíhá soutěž již potřetí a kvůli tomu bohužel nabral celý projekt už více než roční zpoždění. Aktuální zakázku, kde jsou nyní posuzovány kvalifikace uchazečů, navíc údajně prověřuje policie. Věřím, že nyní proběhne celý proces úspěšně až do konce, a bude spravedlivě vybrán dodavatel studie. Stejně tak věřím, že se nervozita zaměstnanců z proběhlého policejního zásahu v SŽDC neprojeví na termínu této zakázky.

Na jednání jsme se shodli, že jakákoliv případná podezření musí být řádně vyšetřena policií.I proto jsem se rozhodl, že téma budu chtít projednat na nejbližším zasedání sněmovního Podvýboru pro dopravu, který se bude konat ve čtvrtek 5. května.

Pokud půjde všechno ideálně, práce na studii by mohly začít v červnu. To by bylo skvělé, protože zpracovat takto rozsáhlou studii bude trvat déle než rok. Očekávám, že první výsledky se dozvíme někdy v druhé polovině roku 2017. Potom už nic nebude bránit zahájení stavebních prací na prvních koridorech vysokorychlostních tratí. Osobně si troufám tvrdit, že nejdříve bychom se měli zaměřit na propojení Praha – Drážďany – Berlín, společně s rychlým spojením Praha – Brno.