Dopravní experti ocenili urychlení výstavby VRTek

V Poslanecké sněmovně se 10. května konal již 24. ročník kolokvia ŽelAktuel. V rámci této konference, kterou organizuje pardubická Dopravní fakulta Jana Pernera, vystoupili odborníci a experti na železniční dopravu ze soukromého, ale i státního sektoru. Hlavním tématem setkání byly otázky zaměřené na způsoby, jakými bychom měli řešit problematiku snížení ekologické zátěže a udržitelnost dopravy.

Železnice je podnikatelským statkem velké hodnoty, vytvářeným generacemi po staletí. Její současný stav není reálné okamžitě změnit. Co ale dokážeme ovlivnit, je budoucnost železnice. A přispěl k tomu i Hospodářský výbor Parlamentu ČR a jeho Podvýbor pro dopravu. Naprosto zásadní zprávou je urychlení procesu příprav a výstavby vysokorychlostních železnic. Hlavní železniční koridory jsou kapacitně přetížené, a proto potřebujeme zvýšit železniční kapacitu. Je rozumné oddělit od sebe rychlou a pomalou dopravu.

Projekční a stavební firmy byly v posledním roce čerpání OPD 2 schopny vytvořit dílo v celkové hodnotě 52 miliard korun. Přitom velmi potřebná vysokorychlostní trať Praha – Brno je dílo v hodnotě kolem 125 miliard korun. Pokud tak na tento projekt vynaložíme poloviční alokaci zdrojů, a zbývající polovinu na konvenční síť, bude trať za pět let postavena. Pochopitelně je ale i nutný čas na přípravu stavby a projednání průchodu územím.

Díky vysokorychlostnímu cestování už přestane hrát zásadní roli vzdálenost mezi největšími městy. Je na nás politicích, abychom vytvořili legislativní podmínky k bezodkladnému zahájení stavby. Není to snadná úloha, ale ani nereálná. Podstatné však je, že kraje již vnímají důležitost propojení s okolními městy v tuzemsku a v zahraničí vysokorychlostní železnicí. Navíc vydatně napomáhá k vytvoření zdravé struktury osídlení. Vždyť 83 procent českých obyvatel bydlí ve vzdálenosti do 30 minut od nádraží.

Jistotu zajištění financování dopravních staveb i po skončení čerpání fondů CEF a OPD dává přislíbený úvěr od Evropské investiční banky. Jedná se o částku ve výši 100 miliard korun, kterou svým podpisem na Železniční konferenci Pardubice stvrdil viceprezident EIB Vazil Hudák. Tyto prostředky budou určeny nejen pro rozběh výstavby vysokorychlostních tratí, ale i pro důležité stavby na konvenční síti a pro zvýšení kvality a rychlosti cestování nákupem nových, moderních a bezemisních vozidel. Tato vozidla jsou velmi důležitá, protože jsou v přímém kontaktu s cestujícími. Musíme je proto brát jako vizitku železnice.