Dopravní podnik bude hospodařit s milionovým přebytkem

Tento týden proběhla schůze Dozorčí rady Dopravního podniku města Pardubic, kterou jsem řídil. A mám pro Vás zajímavé zprávy. Tahle schůze je pro mě mimořádně důležitá. Detailně totiž probíráme každý jednotlivý krok managementu. Nemůže se tedy stát to, co jsme viděli ve Službách města Pardubic, kdy vedení podivně nakoupilo nějaké pozemky a my o tom nevíme.

Musím se Vám přiznat, že společně s předsedou představenstva DPMP Robertem Klčo máme velkou radost. Máme pro Vás dobrou zprávu, která se týká hospodaření. Letošní rok bude pro dopravní podnik z tohoto pohledu mimořádný. Za první tři kvartály je podnik v mírném (několika milionovém zisku). Protože víme, že do konce roku ještě vzrostou náklady, tak s rozumnou predikcí je prakticky jisté, že DPMP bude mít vyrovnané hospodaření. Bude to mírný zisk v řádu několika milionů korun, které převede do účetní rezervy na příští období. A to je dobře!

V roce 2018 nás totiž čekají historicky rekordní nákupy. Nejdříve pořídíme 15 nových trolejbusů, které budou přijíždět postupně od konce března do května, navíc vzniknou dvě nové trolejbusové tratě. Nový vozový park nahradí trolejbusy z poloviny devadesátých let, které jsou na pokraji své životnosti a nejsou nízkopodlažní. Díky novým trolejbusům zase o kousek zlepšíme kvalitu a bezpečnost veřejné dopravy v Pardubicích a blízkém okolí.

A ještě pro Vás mám jednu perličku na závěr. Po dlouhých peripetiích jsme nakonec úspěšně vysoutěžili technický unikát v podobě čtyř hybridních trolejbusů s baterií. V Česku je to naprostý úplná novinka. Vozidlo se při jízdě pod vedením nabíjí a následně ujede cca 10 km na baterii. Pak se opět vrátí pod troleje a znovu se nabije. Díky tomu se nám rozšiřují možnosti pro dopravní obslužnost trolejbusovou dopravou.

Vůbec první linkou, na které budou nové hybridní trolejbusy nasazeny, je linka číslo 1 ze Slovan – do Jesničánek a odtamtud do Dražkovic a zpět. Dává to smysl, protože nemusíme stavět drahé trolejové vedení, ale využijeme to současné. V konečném důsledku to jsou ohromné investiční úspory. Pokud se tyto čtyři hybridní trolejbusy osvědčí a budou mít pozitivní efekt, chci společně s kolegou Robertem Klčo prosazovat, abychom pořídili další.
Náklady na jejich pořízení nejsou pro DPMP nikterak závratně vysoké, díky financování z evropských peněz tzv. programu ITI. Evropa tak podpoří rozvoj moderní ekologické dopravy MHD v Pardubicích ve výši 85 procent. Je správné, že využíváme tyto možnosti financování a budu rád, pokud se tímto směrem budeme ubírat i v budoucnu.