Dopravní podvýbor potvrdil smysl novely zákona č. 416/2009

Minulý týden jsme v Poslanecké sněmovně měli první zasedání dopravního podvýboru, který představuje odbornou platformu, která může výrazně pozitivně ovlivnit vývoj a rozvoj dopravy v Česku. Jako nedávno zvolený předseda chci udělat zásadní změny oproti dosavadnímu fungování a rozhodně jsem s tím nechtěl dlouze otálet. Prvním velkým tématem se tak stala novela zákona č. 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Možná se ptáte, co vůbec obnáší práce v podvýboru? Jednoznačně to je místo, které nabízí příležitost k posunutí dopravy v Česku. Není totiž jen půdou pro projednávání legislativy a zákonů, ale představuje i odborné fórum, kde lze diskutovat nejen o problémech, ale i o nových dopravních trendech, konzultovat exekutivní kroky vlády, poskytovat doporučení ministerstvům nebo být jakýmsi mediátorem v případě sporných názorů.

V televizi často můžete vidět, jak se jako politici pořád hádáme a vymezujeme se vzájemně vůči sobě. Tak právě tohle při práci v podvýboru nehrozí. Není to totiž místo pro politikaření, ale skutečně pro odbornou práci, bez ohledu na barvu politického dresu. Důkazem může být například má spolupráce s Ondřejem Polanským z České pirátské strany, kterého jsme nově zvolili za místopředsedu tohoto podvýboru, na novele zmiňovaného zákona číslo 416.

Zpráva o průlomové novele zákona č. 416 nezůstala podle ohlasu médií nikomu zatajena. Dokonce se již objevily další návrhy právních norem, které bychom mohli do zákona vložit. Proto není žádným překvapením, že toto téma bylo jedním z hlavních témat jednání. První náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček přinesl přehled pozměňovacích návrhů, které bychom do zákona mohli dát.

Nicméně neustále platí široká a unikátní dohoda všech parlamentních stran, že hlavní myšlenkou této novely je zejména zavedení nového institutu tzv. předběžné držby, o které jsem Vás informoval ZDE. Navíc jsme se shodli, že další úpravy, na kterých nepanuje široká shoda, se nebudeme snažit včlenit do této novely. A jaký je důvod? Chceme totiž, aby zákon byl co nejdříve přijat. Pokud bychom do zákona vložili některá ustanovení, která by vadila některým stranám, hrozilo by, že by zákon v konečném hlasování nemusel být přijat. A to jednoznačně nechceme.

Předběžná držba ale není jediným novým nástrojem, který pomůže nejen výstavbě dálnic a silnic, ale například i železniční výstavbě. Dalším ze zlepšováků je jednotný úřad pro územní povolení. Od této novinky si slibujeme, že sjednotí a zrychlí povolovací praxi. Navíc díky jednotnému úřadu dojde ke spravedlivějšímu procesu s lidmi, kteří mají ke stavbě připomínky. Novinek je ale mnohem víc. Velmi důležitá je možnost směny pozemků v případě, že majitel nestojí o prodej, ale je ochotný pozemek vyměnit za jiný.

Koncem března budeme znát konečné znění novely. Určitě sledujte mé webové stránky nebo Facebook. Budu Vás všechny o připravovaných změnách průběžně informovat. Držte palce, ať se vše povede, abychom mohli rychleji dokončit kvalitní silnice i železnice.