Dostavba obchvatu Chrudimi začne ještě v letošním roce!

V rámci pravidelných poslaneckých výjezdů jsem se dnes vydal na Chrudimsko. Jednal jsem zde se starosty Heřmanova Městce a Chrudimi o klíčových regionálních dopravních stavbách – autobusovém terminálu a o nedokončeném obchvatu. Přípravy terminálu probíhají podle plánu a pokud Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) poskytne součinnost, stavební práce by mohly začít v dohledné době. V případě nedokončené části chrudimského obchvatu se přípravné práce chýlí ke konci a v prosinci letošního roku by mohla začít samotná výstavba!

Heřmanův Městec pokračuje v přípravách projektu nového autobusového terminálu. Součinnost SŽDC má ale významný vliv na postup dalších prací. S panem starostou jsme dnes diskutovali o probíhajících přípravách nového autobusového terminálu. Pro Heřmanův Městec se jedná o významnou investici, která by se měla řádově pohybovat kolem 25 milionů korun. Patnácti až sedmnácti miliony se zapojí i SŽDC, která provede například úpravy kolejiště.

Projekt má stavební povolení a dokončuje se projektová dokumentace. Nyní zbývá harmonizovat postup se SŽDC, aby mohl být vysoutěžen dodavatel. Jakmile se to podaří, může začít samotná výstavba. Panu starostovi jsem nabídl pomocnou ruku a pokusím se, aby kolegové udělali pro urychlení příprav maximum.

Jedním z hlavních témat pracovního výjezdu byl i nedokončený chrudimský obchvat, kvůli kterému projíždí městem tranzitní doprava. Pan starosta Pilný mě informoval, že ŘSD na budoucím obchvatu již vykoupilo všechny potřebné pozemky. Zároveň je dokončeno projednání dokumentace ke stavebním povolením. Připomínám, že od května 2019 probíhalo stavební řízení na hlavní trasu a v červenci bylo zveřejněno vydané stavební povolení. Další stavební řízení probíhají též. V říjnu 2018 byl zahájen záchranný archeologický výzkum. Ten probíhá dosud, vzhledem k neočekávaným nálezům a jejich četnosti je v části trasy termín prodloužen dokonce až do jara 2020.

Stavební řízení chybějící části obchvatu je již dokončeno a nyní tak zbývá dokončit výběrové řízení na dodavatele stavby.  Je zpracována Projektová dokumentace pro provádění stavby a probíhá soutěž na zhotovitele obchvatu. Součástí stavby je i úprava napojení silnice II/358 na hlavní trasu, ve směru na Pardubice je nově vedeno po samostatné připojovací větvi. Pokud nenastanou žádné mimořádné události, předpokládám předání staveniště a zahájení terénních prací ještě v prosinci letošního roku.

Součástí pracovního výjezdu byla i návštěva Střední průmyslové školy Chrudim. Po absolventech strojírenských oborů je vysoká poptávka, přesto však zájem studentů o tyto obory neodpovídá zájmu regionálních firem. Pan ředitel Mihulka nám dnes ukázal zrekonstruovanou školní budovu, která disponuje moderními dílnami a pracovišti. Jsem přesvědčený, že právě atraktivní pracoviště může být pověstným vodítkem při rozhodování o zvolení středoškolského oboru. Panu řediteli jsem rovněž nabídl možnost školní exkurze v Poslanecké sněmovně, kterou tímto nabízím všem školákům z našeho kraje.