Dřevozpracovatelský průmysl se musí změnit. Nastartujeme změnu?

Někdo by si mohl myslet, že lesnictví a doprava jsou dva vzdálené světy. Přeci jenom toho na první pohled nemají mnoho společného. Není to ale tak úplně pravda. Lesy totiž produkují fantastický materiál – dřevo. Jeho zpracování klade velké nároky na dopravu, ať už se zde bavíme o silniční, železniční nebo třeba o vodní přepravě.

Jako místopředseda Hospodářského výboru řeším celou řadu témat našeho hospodářství. Jedním z nich je dřevozpracující průmysl spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ten začíná v místě, ze kterého se odváží uskladněné klády ke zpracování   a končí v jednotlivých závodech, kde se vyrábí například stoly, židle, vařečky nebo papír.

Myslím, že jste už museli slyšet o tom, že se české dřevo levně vyváží do Rakouska nebo do Německa. Prodáváme naši strategickou surovinu, aniž bychom využili potenciál přidané hodnoty. Určitě Vás překvapí, že naše dříví putuje dokonce třeba až do daleké Číny. Ano, je to tak…

Bohužel smutným faktem je, že téměř polovina vyprodukovaného dříví z českých lesů se exportuje do zahraničí bez přidané hodnoty. Jen pro Vaši představu uvádím, že v roce 2017 se v našich lesích vytěžilo 19 milionů krychlových dřeva a vyvezlo více jak 7 milionů kubíků. Kolik se asi vyvezlo dříví za naše hranice, když se v minulém roce vytěžilo téměř 26 milionů metrů krychlových, když kapacita zpracovatelského průmyslu je asi okolo 14 milionů metrů krychlových? Bohužel je to dlouhodobý trend, který musíme změnit. Česko kvůli tomu ročně přichází o miliardy korun, které mohly obíhat v naší ekonomice.

Přeprava dřeva má i obrovský dopad na naši silniční síť. Jestli jste řidiči, pak se asi nemusím dlouze rozepisovat o tom, jak přeprava těžkého dřeva ničí naše silnice, které na ni jednoduše nejsou stavěny. Navíc obyvatele měst a vesnic značně trápí přehuštěná doprava.

Nelžeme si do kapsy, motorové spaliny nejsou ničím, co by našemu zdraví mělo prospívat. Tohle téma jsem přitom už jednou řešil. Během minulého volebního období jsem interpeloval tehdejšího ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby akutně řešil opravu a sanaci silnic nižších tříd, které ničilo obrovské zatížení kamionů v oblastech zasaženou kůrovcovou kalamitou.

Tehdy se o velkoplošný rozpad lesů v důsledku sucha a kůrovcové kalamity příliš nikdo nezajímal, a to včetně médií. Myslím, že díky mé iniciativě se povedlo malinko nastartovat mediální informovanost. Zde si můžete přečíst jeden z výstupů z července roku 2017.

A jaké tedy nabízím řešení? Musíme co nejdříve přesunout těžkou dopravu ze silnic na koleje! Osobně se proto snažím dělat maximum, ať už z pozice poslance nebo z pozice místopředsedy správní rady SŽDC. Provádíme modernizace přetížených koridorů a tratě se snažíme budovat tak, aby dokázaly kapacitně uspokojit poptávku. Jak to vidíte Vy? Souhlasíte s tím, abychom přesunuli těžkou dopravu ze silnic na železnici? Napište mi svůj názor!