EIB: Česko může získat desítky miliard korun na financování dopravní infrastruktury

I když většinu poslanců vytěžuje ustavující schůze Poslanecké sněmovny, udělal jsem si před pár dny čas a věnoval jsem se dopravě. Společně s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty Pavlem Surým jsem zajel do Evropské investiční banky (EIB) v Lucemburku, abychom společně jednali o možnostech financování české dopravní infrastruktury. A jsem si jistý, že výsledek Vám rozhodně udělá radost! Ale pojďme postupně.

Možná si kladete otázku, proč se někdo rozhodne dobrovolně jet do Lucemburku, když nemusí. Odpověď je jednoduchá. EIB totiž umožňuje členským státům EU a jejich podřízeným organizacím využít na vlastní investice lákavé půjčky, protože jsou levné. Dobrým příkladem je třeba Pardubický kraj, který s EIB dlouhodobě spolupracuje. Pardubický kraj takovouto půjčku v minulosti využil např. na opravu Wonkova mostu v Pardubicích.

Od kolegů z Ministerstva dopravy jsem zjistil, že opatrně s EIB jednají a zjišťují, jestli by bylo možné tyto levné půjčky použít i pro rozvoj národní dopravní infrastruktury. To mě zaujalo a rozhodl jsem se celý proces akcelerovat a chci ho co nejvíce urychlit. Je totiž potřeba mít na paměti, že za několik let skončí současné financování dopravy z programu OPD a peněz na nové dopravní projekty bude málo. Bylo by podle mě škoda, kdybychom se dostali do stavu, že české dopravní stavby budou připravené k realizaci, budou mít hotový projekt, vykoupené pozemky i vysoutěženého dodavatele, ale budou se muset zastavit, protože nebudeme mít peníze na jejich realizaci.

A právě proto jsem přijel do EIB zjistit, jak bychom společně s kolegy z MD a SŽDC mohli proces urychlit. A výsledek? Super! Setkali jsme se s velkou ochotou a chutí ke spolupráci. Když jsme přijížděli, tak naše předběžná představa byla, že bychom projednali půjčku cca 8 MLD na opravu těch nejvíc zanedbaných nádraží v ČR a chtěli jsme projednat i zdroje na pořízení nových vlaků. Nakonec jsme ale dostali příslib až několika desítek miliard korun!

Musím se přiznat, že z výsledku mám nesmírnou radost. Zjistili jsme totiž, že možnosti EIB jsou mnohem vyšší, než jsme vůbec předpokládali. Pokud se v rámci ČR domluvíme a vše připravíme, mohli bychom postupně čerpat finance na mnohem více projektů. Kromě oprav nádraží by to mohly být i hlavní železniční koridory (například dostavba a narovnání v našem kraji u Chocně a Brandýsu nad Orlicí), případně nejvíce zanedbané regionální tratě.

Jako propagátor vysokorychlostních tratí mám pro Vás ale ještě jednu pozitivní zprávu. EIB umožnuje financovat systémy celoevropského významu, mezi které bez debat VRT patří. Mohli bychom získat prostředky jak na úvodní studie, tak na detailní stavební projekty, výkupy pozemků i samotnou stavbu. Tím by se výstavba VRT značně zjednodušila a neodčerpala by peníze, které potřebujeme na dokončení sítě dálnic.

Vypůjčených financí se nemusíme bát, protože EIB je z principu a ze svého poslání nezisková. Neplatí drahý aparát nebo dividendy akcionářům, díky tomu jsou její úroky extrémně nízké (na komerčním trhu bez konkurence) a hlavně – zafixované na období desítky let (i dvacet).

Víte, že díky financování z EIB vznikly projekty jako například železniční podmořský tunel pod Lamanšským průlivem, centrální železniční uzel v Londýně nebo výstavba německé VRT sítě, která jezdí pod značkou ICE? No řekněte sami – nebylo by škoda nejít stejně výhodnou a efektivní cestou? Za sebe můžu slíbit, že se budu snažit pomoci, jak jen to bude možné. Pardubický kraj je v tomto úspěšný a byla by škoda, kdyby si od našeho kraje Ministerstvo dopravy nevzalo inspiraci!