Historický milník! Výstavba strategických dopravních staveb může zrychlit až o pět let

Poslanecká sněmovna koncem června ve III. čtení schválila novelu zákona číslo 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou jsem jako předseda podvýboru pro dopravu osobně inicioval. Jsem rád, že kolegové poslanci schválili všech mých 17 pozměňovacích návrhů, z níž nejvýznamnější jsou tzv. mezitímní rozhodnutí a vznik jednotného místa pro územní řízení a vyvlastnění u dopravních staveb. Pro přijetí novely hlasovalo celkem 156 poslanců ze 160 přítomných. Návrh zákona nyní míří do Senátu, který o něm bude hlasovat do konce července.

Podle odhadu Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravy cesty může novela zkrátit proces přípravy staveb o tři až pět let, a to díky tzv. mezitímnímu rozhodnutí. Zjednodušeně se jedná o to, že pokud nastane situace, kdy investor vyčerpal všechny možnosti dohody a dokáže, že jednal a stavba má veřejný zájem a brzdí ji opravdu jeden jednotlivec, bude mít šanci zahájit stavbu i bez dokončení majetkoprávního vypořádání. Úřad rozhodne o vyvlastnění a stavba začne. Současně bude probíhat soudní řízení o výši náhrady a odškodnění. Jednotlivci už nebudou mít šanci blokovat klíčové stavby. Zároveň je tento jediný paragraf svázán pouze se speciálním seznamem strategických staveb.

Součástí zákona je zavedení možnosti výkupu nad záborový elaborát. Podle dosavadní praxe investor smí vykoupit pouze potřebnou část pozemku pro stavbu. Stává se tak, že kvůli tomu majitelé nemají zájem pozemky prodávat. Zbyl by jim totiž například malý kousíček pole, který nelze obdělávat nebo ho jinak využít, a proto pozemek raději neprodají vůbec. Nicméně situaci to nevyřeší a investor se musí uchýlit k zahájení zdlouhavého vyvlastňovacího procesu. Díky této změně k tomu už ale nebude docházet. Nově může majitel trvat na prodeji celého pozemku a za plnou cenu dle zákona.

Zákon zavádí nově jednotné místo pro územní řízení a vyvlastnění u dopravních staveb. Po letech skončí roztříštěná praxe, kdy zásadní velké stavby schvalovaly desítky malých úřadů na obecních úřadech s rozšířenou působností v trase stavby. Ty ovšem nedisponovaly odborníky na toto téma a často se stávalo, že správní řízení bylo napadnuto u soudu například kvůli procesním chybám. V konečném důsledku se tak prodlužoval čas, než investor skutečně pozemek získal. Novela zároveň přináší změnu v podobě jednotného odvolacího orgánu, kterým bude ministerstvo dopravy.

Součástí schváleného zákona je zpřísnění podmínek pro vyvlastnění. Chceme, aby se investor k procesu vyvlastnění uchýlil skutečně až v krajním případě, kdy už nebude mít jinou možnost, jak potřebné pozemky získat. Nově bude muset prokázat, že s majiteli dotčených pozemků jednal a nabídl jim osminásobek odhadní ceny majetku, stejně jako že se snažil o dohodu a vyzýval k uzavření smlouvy. Teprve poté a po uplynutí devadesáti dnů smí požádat o zahájení vyvlastňovacího procesu.

Zákon obsahuje další dílčí změny oproti fungování dosavadní praxe. Novinky například usnadní výkup stavebních pozemků a usnadní předběžné průzkumy. Zavádíme možnost předběžných průzkumů na pozemcích ještě před vydáním územního rozhodnutí. Jedná se o důležitý krok pro kvalitní přípravu staveb. Nezapomněli jsme ale ani na spravedlivé zvýšení odměny za tyto průzkumy a to v podobě dvojnásobku odhadní ceny poškozeného majetku.