Inteligentní kamerové systémy dohlédnou na dodržování předpisů na železničních přejezdech

Je smutnou realitou, že navzdory novým bezpečnostním opatřením rok od roku přibývá smrtelných nehod na železničních přejezdech. Kvůli nezodpovědnosti a nedodržování předpisů umírá mnoho řidičů. Kromě lidské tragédie mají tyto nehody i obrovské ekonomické dopady. Správa železnic proto ve spolupráci s policií proto neustále pracuje na zvyšování bezpečnosti. Jedním z nových opatření je inteligentní kamerový systém, který bude instalován celkem na 14 místech v České republice.

Jsem přesvědčený, že pokud můžeme udělat něco pro zvýšení bezpečnosti na železnicích a silnicích, pak bychom to měli udělat. Vítám proto nový bezpečnostní systém, který chce instalovat Správa železnic. Jsem rád, že náš kraj bude v tomto ohledu klíčovým místem. Téměř polovina z celkového počtu inteligentního kamerového systému bude totiž instalována právě v Pardubickém kraji.

Jedná se o přejezdy:

  1. v Uhersku na hlavním koridoru z Pardubic na Moravu
  2. v Krouně na Chrudimsku
  3. v Borové u Poličky (na dvou místech)
  4. v Kamenci u Poličky
  5. ve Vendolí

Myslím, že každému je zřejmé, co je cílem tohoto projektu. Jedná se o další bezpečnostní opatření, které donutí řidiče dodržovat předpisy. Pokud některý z řidičů vjede na přejezd v době, kdy svítí červená signalizace, kamerový systém toto porušení zaregistruje a záznam odešle policii. Ta následně konkrétního řidiče „spravedlivě odmění“ dle zákona. Výhodou kamerového systému je, že u přejezdů nemusí fyzicky stát žádní policisté. Systém sám vše ohlídá a řidiči se nebudou moci na nic vymlouvat. Záznam navíc poslouží jako důkaz ve správním řízení.

Zajímá Vás, kdy budou kamery nainstalovány a kolik to vlastně bude stát? Jakmile dojde k podpisu smlouvy, už by nic již nemělo bránit samotné instalaci, která je plánována na duben/květen. Náklady na zajištění jednoho přejezdu dosahují částky zhruba pěti milionů korun.

Věřím, že zvyšováním bezpečnosti zabráníme zbytečným nehodám. Na železničních přejezdech se nedopouští přestupku pouze řidiči, ale i chodci. Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí si vzpomenout na nedávný případ z Řeporyjí, kde vychovatelky hnaly děti ze školky do kolejiště. Bohužel často několika set tunový vlak nezná odpuštění a za hloupé chyby často platíme tu nejvyšší cenu – lidským životem. Prosím, buďme proto na sebe opatrní a důsledně dodržujme pravidla silničního provozu.