Jak ovlivní nový stavební zákon výstavbu dálnic?

Výstavba dálnic je v Česku dlouhodobým problémem. Spousta lidí mi kvůli tomu píše a volá. Otázky jsou vesměs stejné. Proč se u nás výstavba táhne, když v zahraničí to jde? Je pravdou, že v posledních letech jsme odvedli kus dobré práce.  Přijali jsme mnoho změn, které významně pomohou urychlit přípravy a výstavbu nových dálnic, ale také třeba i železnic.

Třeba taková „polská metoda“ zkrátí přípravy i o několik let (můžete si přečíst zde). Jsem proto přesvědčený, že z nejhoršího jsme venku. Stále je zde ale prostor pro zlepšení.  Například kvůli složitému systému se projektování nových dálnic neúměrně prodlužuje. Bavíme se zde o rocích.

Složitost příprav a jejich délka se samozřejmě odrazí i v ceně projektů. Někteří z toho mají samozřejmě docela dobrý byznys, což vysvětluje, proč vše blokují… Je proto pochopitelné, že stejní lidé a skupiny dnes křičí, když se někdo snaží dát věci do pořádku.

Ministerstvo dopravy nedávno analyzovalo 28 projektů dálnic a silnic v rozpracovanosti o celkové délce 248,56 kilometrů. Potvrdilo se, že v důsledku zdlouhavého a komplikovaného povolovacího procesu dochází k fatálnímu prodloužení přípravy projektu, a s tím související zásadní zdražení staveb. Jedinou možnou cestou k nápravě je rychlé přijetí komplexní rekodifikace stavebního práva.

Věděli jste, že u těchto projektů (viz výše) došlo v důsledku dlouhého povolovacího procesu k celkovému zdržení 236,1 let a zvýšení ceny o 16,3 miliardy korun? Příprava jednoho kilometru dálnice se v důsledku dlouhého povolovacího procesu protáhne o 8,4 let a jeho cena se zvýší o 65,6 milionů korun. A to se ještě ani nekopne do země! To je prostě šílené!

Jen nabytí právní moci stavebního povolení u D1 se protáhne v průměru o 444 dní. Na 10 sledovaných úsecích tak cena stoupla o více než 145 milionů korun.

Jsem si jistý, že se společně shodneme, že takhle to prostě dál nejde! Jsem proto rád, že ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Kláry Dostálové připravilo úplně nový stavební zákon, který naší zemi významně pomůže. Netýká se však pouze nových dálnic, ale úplně všech staveb v Česku. Je to klíčový zákon, který nám všem usnadní život. 

Zajímá Vás, jaké zásadní změny nový stavební zákon obsahuje? Vybral jsem čtyři nejzajímavější myšlenky:

  • Nový stavební zákon posílí roli stavebníka. Týká se to nejenom nás běžných občanů, kteří staví své domy nebo chaty, ale také například rozvojových developerských projektů na bydlení.
  • Stavební řízení se v současnosti se zbytečně prodlužuje kvůli nečinnosti úřadů a úředníků. Do nového stavebního zákona proto zavedeme závazné a pevné lhůty. Kromě toho přidáme i opatření proti nečinnosti úředníka, aby byl odpovědný za dodržení lhůt a motivovalo ho k odvedení kvalitní práce.
  • V novém stavebním zákonu rovněž posílíme pravomoci obcí a samospráv. Dáme jim nové nástroje, kterými budou svobodně rozhodovat o tom, jaké chtějí územní plány, jak se chtějí rozvíjet a kde například chtějí mít přírodu a zeleň.
  • Tyhle všechny změny umocní digitalizace technického procesu vydání povolení. Vše bude online, jednoduše a bez starostí pro žadatele.