Jaké jsou investiční priority města do následujících let?

Na nedávném zasedání zastupitelstva jsme schválili aktualizovaný seznam investičních akcí do roku 2025. Ptáte se, čeho se bude týkat? Z celkových 41 investic bude 21 z nich plánováno do dopravy. Tuhle zprávu osobně velmi vítám, protože dopravě v našem kraji se intenzivně věnuji. Na seznamu ale jsou i další potřebné projekty. Na některé z nich budeme čerpat výhodný úvěr. Jedná se celkem o částku ve výši jedné miliardy korun. Z této sumy budeme například financovat stavbu dlouho očekávaného bazénu nebo rekonstrukce letního stadionu.

Osobně jsem tělem i duší sportovec. Proto jsem rád, že se Pardubice dočkají dalšího bazénu, který patří do seznamu absolutních priorit. Kapacita stávajícího bazénu je totiž nedostatečná. V současné době očekáváme, že celkové náklady toho projektu budou necelých 67 milionů včetně DPH.

Stavba pětadvacetimetrového bazénu bude hrazena z části z vlastních zdrojů. Město zaplatí 36 milionů a zbývajících 30 milionů bude financováno z úvěrového rámce. Jsme si vědomi potřebnosti bazénu a mám radost, že nespoléháme na přidělení státní dotace. Z tohoto důvodu chci pochválit vedení města v čele s primátorem Martinem Charvátem. Nicméně musíme být opatrní. Proto máme v rozpočtu vyčleněnou částku ve výši 20 milionů korun, což je čekávaná suma předpokládané dotace. Pokud ovšem státní dotaci dostaneme, uspoříme vlastní zdroje.

Nicméně finanční prostředky z úvěru chceme použít i na jiné projekty. Například na přestavbu letního stadionu, přístavbu ZŠ Svítkov, výstavbu nové budovy MŠ Svítkov a realizaci dopravních přípojek. Bezmála 500 milionů korun bychom rádi použili na revitalizaci letního stadionu a jeho blízkého okolí. Na přístavbu ZŠ Svítkov jsme si vyhradili celkem 60 milionů korun. Na realizaci dopravních propojek bude potřeba celkem 82 milionů korun. Zhruba 42 milionů korun jsme si vyčlenili na výstavbu propojky ulic Pod Břízkami a Kyjevská. Na druhou propojku ulic kpt. Jaroše a Kyjevská bude potřeba 40 milionů korun. To ale není u této dopravní propojky vše, bude nezbytné ještě získat dalších 130 milionů.

Do seznamu investičních akcí byla právě nově zahrnuta výstavba nové budovy MŠ ve Svítkově. Předpokládané náklady se počítají na 50 milionů korun, přičemž je zde financování částečně poskytnuto z úvěrového rámce. Jedná se o částku 35 milionů korun. Podmínky úvěrového rámce byly stanoveny tak, že Pardubice celkovou částku ve výši jedné miliardy musí vyčerpat do konce roku 2020.