Jste řidiči nebo se teprve chystáte? Tohle by Vás mělo zajímat!

Bodový systém funguje už více než 10 let a za tu dobu se nedočkal žádných výrazných změn. Ministerstvo dopravy, ve spolupráci s Policií ČR a odbornou veřejností, připravilo návrh nové podoby bodového systému. Pokud návrh úspěšně projde legislativním procesem, bude nový systém jednoduší, transparentnější a především bude přísněji trestat piráty silnic. Změna bodového systému přináší českým motoristům celou řadu změn. Některé z nich bych se dokonce nebál označit za poměrně „revoluční“.

V Česku se poměrně dlouho debatuje, že je potřeba přizpůsobit bodový systém aktuálním podmínkám a zapracovat do něho poznatky z jeho fungování. Cílem návrhu je proto zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zjednodušit administrativní procesy při ukládání sankcí a zlepšit informovanost řidičů o ukládaných bodech.

Nový bodový systém sebou přináší zpřehlednění sazeb pokut. Dnešních 7 pásem by mělo být zredukováno pouze na 4 pásma. Dochází rovněž k navyšování zejména horních hranic pokut tak, aby bylo možné uložit tvrdší trest než dnes. Nově by mělo vzniknout pravidlo, že pokud řidič způsobí dopravní nehodu v důsledku spáchání přestupku, navýší se sazba pokuty na dvojnásobek (nicméně zákon počítá s maximální pokutou 100 000 Kč). Na druhou stranu zákon umožňuje uložit pokutu i pod dolní hranici sazby až na 1/5 dolní hranice sazby.

Další poměrně revoluční novinkou je zavedení 4 pásem pokut ukládaných příkazem na místě a to ve výši 5 000 Kč, 2 500 Kč, 1 500 Kč a do 1 500 Kč. S výjimkou nejmírnějšího pásma se jedná o pevně stanové sazby pokut. Ministerstvo si od tohoto kroku slibuje sjednocení přístupu jednotlivých policistů a odstranění korupčního rizika. (Bude jedno, jestli přestupek spácháte v Pardubicích nebo v Olomouci. Výše pokuty bude stejná).

Další novinou je zpřehlednění bodového systému. Když jsem zjistil, že například za požití alkoholu bude odebráno méně bodů, byl jsem překvapen. Nicméně má to svůj logický důvod. Nový bodový systém zavádí princip „dvakrát a dost resp. třikrát a dost“. Nově by měly existovat pouze tři sazby bodů v podobě 6 bodů (2x a dost), 4 bodů (3x a dost) a 2 body (méně závažné přestupky).

Skutečně revoluční novinkou však má být zavedení řidičského oprávnění „na zkoušku“. Začínající řidiči, kteří nemají praxi delší než 2 roky by měli pozbýt řidičské oprávnění již po dosažení 6 trestných bodů. Tento návrh vychází z dlouhodobé policejní statistiky, podle které jsou začínající řidiči rizikovou skupinou, která páchá více přestupků s větší závažností. Osobně této novince rozumím, nicméně jedná se o skutečně velký zásah do systému a musíme si počkat, jak k němu budou přistupovat ostatní strany.

Řidiči určitě ocení změnu v informování o každé změně na svém bodovém kontu, která by nově měla probíhat prostřednictvím e-mailu, sms nebo datové schránky. Tento způsob bude probíhat pouze na žádost řidiče, který si vybere způsob, kterým chce být informován.

Nový návrh počítá s tím, aby mohl být zadržen řidičský průkaz, i pokud ho řidič nemá u sebe. Dosud totiž platí, že řidič, který ho u sebe nemá, má sice povinnost ho odezvat úřadům ve stanovené době, nicméně může do té doby řídit. Nový zákon na tuto možnost nezapomíná. Nově pokud řidič nemá u sebe řidičský průkaz, musí ho odezvat na úřad do pěti dnů, nicméně po celou dobu na něho zákon nahlíží tak, jako by mu byl zadržen na místě.