K D35 zase o krůček blíže!Vláda na svém zasedání schválila podmínky výběrových řízení, která se budou týkat prvních dvou úseků dálnice D35, Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov. Celkově se jedná

Vláda na svém zasedání schválila podmínky výběrových řízení, která se budou týkat prvních dvou úseků dálnice D35, Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov. Celkově se jedná o výstavbu 25 kilometrů dálnice v celkové hodnotě zhruba 9,5 miliardy korun. Jsem rád, že i já jsem k tomuto výsledku mohl přispět.

Mám velkou radost, protože se celý proces postupně uzavírá. Je to už téměř rok, co jsem přivedl k jednomu stolu zástupce Ředitelství silnic a dálnic a zástupce obce Časy, abychom společně vyřešili problém s prodejem zablokovaných pozemků pro D35. Díky tomu vznikla dohoda o podepsání smluv. Potřebné pozemky pro D35 již má ŘSD ve svém vlastnictví.

Velkou zásluhu na výkupu pozemků potřebných pro stavbu dopravní infrastruktury má novela zákona 416/2009 Sb., o urychlení dopravní infrastruktury, které jsem spoluautorem. Díky novým pravidlům je proces výkupu rychlejší, ale zároveň i spravedlivější pro stát i majitele.

Pevně stanovené ceny, v podobě osminásobku odhadní ceny zemědělské půdy, pro výkup stavebních pozemků vedou k ukončení zbytečných průtahů. Majitelé totiž často požadovali přemrštěné částky, za které stát odmítl tyto pozemky vykupovat a celý proces díky tomu nabíral zpoždění.

Po dlouhé a strastiplné cestě už konečně začíná celý projekt dostávat stále reálnější obrysy. Vláda nedávno schválila podmínky tendru na výstavbu 25 kilometrů D35. Počítá se s náklady v přibližné výši 9,5 mld. korun. Stavební práce by tak mohly začít už v příštím roce. Po dokončení této stavební etapy by mělo dojít k provizornímu napojení Ostrova na státovku z Chrudimi do Vysokého Mýta.

Mezi hlavní hodnotící kritéria výběrového řízení bude patřit podle Ministerstva dopravy především délka poskytnuté záruční doby na provedené stavební práce a cena. Ta má přitom tvořit 90 % bodů při hodnocení nabídek účastníků.