Klíčové dálnice se budou stavět i bez nového stanovisko EIA!

Problém se zastaralými stanovisky EIA se v Česku týká celkem 98 dopravních staveb. Celkem se jedná o projekty za téměř 130 miliard korun. Některé posudky jsou staré i více jak 15 let a Evropská komise je nechce uznat. Vláda se dnes rozhodla, že připraví speciální novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, díky ní by mohly začít stavební práce na 11 nejdůležitějších projektech i bez nového posudku EIA.

Jedná se skutečně o skvělou zprávu pro celou Českou republiku. Fakt, že na návrhu novely panuje široká shoda napříč celou koalicí, je velmi důležitý. Z tohoto důvodu by její schválení nemělo představovat problém. Vláda chce novelu projednat ve zrychleném čtení na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Celkově se jedná o 11 klíčových projektů, které by měly získat rychle ověřovací stanovisko. U těchto projektů by se nečekalo na nové stanovisko EIA.

Česká republika vyjednává s Evropskou komisí o výjimkách pro některé projekty již od loňského roku, bohužel zatím bez viditelných výsledků. Mezi 11 prioritních staveb patří například pokračování královéhradecké dálnice D11, Pražský okruh D1 v úseku na Běchovice, obchvat u Českých Budějovic nebo obchvat Frýdku Místku, ale i železniční trať úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi.

Ministr Brabec tento materiál předložil vládě na jednání 11. května 2016. Vláda ho schválila a s tímto postupem tak vyslovila souhlas. To je skvělá zpráva a mám z toho radost. V nadcházejících dnech proběhnou intenzivní jednání s Evropskou komisí. Jejich cílem bude zajistit takové znění zákona, které bude vyhovovat České republice, ale i Evropské komisi.

Nicméně ve zbývajících 87 projektech bude muset celé řízení o dopadu a vlivu staveb na životní prostředí proběhnout znovu. Vláda přislíbila, že se pokusí tento proces maximálně zjednodušit tak, aby výrazně usnadnila stavební řízení či výkup pozemků. Opakování procesu EIA sice představuje zdržení, ale nemělo by mít dopad na čerpání evropských peněz podle plánu.

Náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček uvedl minulý týden na zasedání hospodářského výboru, že předpokládaná doba zpoždění je minimálně rok a půl. Zhruba rok prací zabere vypracování dokumentace a dalšího půl roku poté zabere vypracování posudku Ministerstva životního prostředí.

Souhlasím s tím, že bychom měli prioritní stavby realizovat i bez nového posudku EIA. Tyto stavby budou mít nesmírný dopad na Česko, a to nejen dopravní, nýbrž i ekonomický. Rovněž si velmi uvědomuji, jak tyto stavby potřebujeme. Osobně pocházím z Pardubického kraje, proto pociťuji každý den, jak moc je například D35 potřebná pro zlepšení dopravy každého z nás.