Konec neférovým podmínkám. Ministerstvo představilo návrh novely, která se týká taxislužeb

Taxislužba. Tohle slovo v posledních letech vzbuzuje celou řadu emocí. Není to přeci jenom tak dávno, kdy pražští taxikáři blokovali protestním průvodem dopravu v hlavním městě a dožadovali se okamžitého zákazu alternativních dopravců, jako je například UBER nebo Taxify. Taxikáři si dlouhodobě stěžují na neférové podmínky a nedodržování zákonů. Ministerstvo dopravy proto připravilo novelu zákona, která narovná podnikatelské prostředí v tomto odvětví.

Je nutné si přiznat, že odvětví taxislužeb potřebuje důkladnou revizi. Jsem proto rád, že ministervo dopravy připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Právě tento zákon se týká taxislužby. V uplynulém týdnu jsme měli k tomuto návrhu širokou pracovní poradu a řešili jsme, jak by vlastně měl nový zákon vypadat. Rád bych se proto s Vámi podělil o své postřehy a budu rád, když mi napíšete Váš názor. Pojďme tedy začít.

Hned na úvod je potřeba si přiznat, že oblast taxislužby je potřeba liberalizovat a nastavit jasná a férová pravidla pro všechny – nejen pro klasické taxislužby, ale i pro ty, které fungují na tolika populárních mobilních aplikacích. Nevidím totiž žádný důvod, proč by měla být jakákoliv strana zvýhodňována oproti druhé. Je proto nutné zhodnotit, které ze současných povinností dopravců a řidičů taxislužby vedou k ochraně zákazníka, a které jsou naopak již nadbytečné a je možné od nich upustit.

Některé povinnosti a úkony jsou bezesporu z dnešního pohledu již naprosto staré a nevyhovující. Proto jsem toho názoru, že je možné od nich upustit. Ukázkovým příkladem je například povinné označování velkých vozidel obchodním jménem podnikatele. Dobrou zprávou je, že novela zruší i další z nepotřebných povinností, jako je například povinnost prokázání, že řidič umí manipulovat s taxametrem. Vzhledem k tomu, že řidič je odpovědný za vydání stvrzenky není potřeba, aby prokazoval, že s taxametrem umí zacházet – přeci jenom je to v jeho vlastním nejlepším zájmu.

Možná si ale teď sami říkáte, v čem se od sebe liší klasická a alternativní taxislužba. Rozdíl je prostý. Alternativní taxislužba funguje na základě písemné smlouvy (může být i elektronická) a v tomto případě musí být cena za přepravu sjednána dopředu. Provozovatel tak bere na vlastní riziko například, pokud se zdrží někde v koloně. Na druhou stranu na provozovatele, který provádí přepravu na základě smlouvy, platí jisté úlevy. Například vozidlo nemusí být označeno svítilnou taxislužba a nemusí mít taxametr.

Liberalizace taxislužby s sebou ale přináší změnu v označování vozidel tak, aby byla tato vozidla jednoznačně identifikovatelná jak pro zákazníky, tak pro orgány vykonávající státní odborný dozor či kontrolu. Tímto identifikátorem bude nově evidenční nálepka vozidla taxislužby vydávaná dopravním úřadem, kterou bude muset být označeno každé vozidlo, kterým bude provozována taxislužba.

Velkou a důležitou novinkou bude povinnost dopravce mít sjednáno pojištění, na jehož základě vzniká přepravované osobě nebo vlastníku vozidla právo na plnění v případě újmy na zdraví nebo škody na majetku, vzniklých v souvislosti s poskytovanou přepravou. Tohle je ta velká změna, která ochrání nejen zákazníky, ale zároveň odstraní neférovou výhodu alternativních dopravců, kteří tak šetřili na úkor bezpečnosti zákazníků. Z tohoto pohledu to ale není všechno.

Za účelem lepší ochrany práv zákazníků chceme zavést nový institut zprostředkovatele taxislužby a stanovit pro výkon jeho činnosti určité povinnosti. Chceme, aby byly zprostředkovány pouze legální služby, které poskytují skutečně oprávnění dopravci a řidiči, kteří jsou držiteli potřebných povolení (koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby, k čemuž může popřípadě přistoupit v případě řidiče i požadavek na absolvování zkoušky stanovené obcí).

Novinek, které přináší návrh novely zákona je skutečně mnoho a rozhodně se nevlezou do jednoho článku. Sledujte proto můj web a mé sociální sítě, kde o dění z Poslanecké sněmovny pravidelně informuji. Budu rád, když mi pošlete své názory a postřehy.