Lávka nebo podchod? Po letní odborné přípravě už máme jasno

Před třemi lety jsem v rámci předvolebního setkávání s občany Pardubic slíbil pomoc s „přemostěním“ pardubického nádraží. Především obyvatelé sídliště Dukla musí na vlak buď složitě dojíždět a nebo přebíhat nebezpečné koleje na hlavním koridoru. Jsem rád, že svůj slib mohu splnit a že řešení máme na dohled.

Městští i krajští politici o lávce hovořili už před revolucí, vždycky se ale našly problémy, proč „to nejde“. Přiznávám, že i mě překvapila složitost problému. V prostoru pardubického nádraží překonáváme nejen hlavní železniční koridor, ale také široké seřadiště nákladních vlaků, soukromé vlečky a nesmíme zapomenout ani na památkově chráněnou budovu nádraží.

Krajští politici razili budování podchodu, ten se ale ukázal jako příliš drahý a také nevhodný z hlediska bezpečnosti. Jen si představte, že byste o půlnoci šli sami cca 200m dlouhým tunelem, ve kterém by kromě vás byla možná tak jedna bezpečnostní kamera. Problémy bychom měli i s provozem nádražní budovy, která se v určité časy uzavírá kvůli úklidu.

Jednoduchá, vzdušná a moderní lávka s lehkým zastřešením a s napojením na jednotlivé peróny. To bylo zadání, které jsem do odborných schůzek s projektanty a s investory přinesl – a je to také zadání, které se dnes blíží k realizaci.

A jaký je tedy náš postup? V minulém roce se mi jako zastupiteli města podařilo prosadit do městského rozpočtu finance na vytvoření projektu. Letos na jaře jsme absolvovali několik odborných schůzek s projektanty, zástupci Ministerstva dopravy a se SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), která souběžně chystá rekonstrukci celého železničního uzlu. Padla vzájemná dohoda, že nebudeme stavět předražený, nebezpečný a nevyhovující tunel, ale lávku. Investorem bude město a náklady ve výši 85% zajistí stát formou dotace ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).

Na konci srpna Rada města Pardubice uzavřela veřejnou soutěž na projektanta – stala se jím firma PRODIN, která lávku připraví z cca 1,1 mil. Kč. ve všech stupních projektové dokumentace. Do konce letošního roku tedy budeme mít projekt, poté můžeme na SFDI zažádat o dotaci a spustit soutěž na dodavatele stavby. Pokud vše dobře půjde, mohli bychom stavbu zahájit během příštího roku a do dvou let by mělo být hotovo.

Během září svolám další pracovní jednání všech zúčastněných, kde si narýsujeme přesný „jízdní řád“ stavby lávky přes pardubické nádraží. Věřím, že budeme ve společné shodě a že vám na tomto místě budu moci přinést další dobrou zprávu.