Legislativní výzvy v dopravě pro rok 2017

Letošní rok je pomalu minulostí a před námi jsou tak výzvy pro rok příští. Z pozice místopředsedy sněmovního Hospodářského výboru a zpravodaje většiny dopravních zákonů bych zde rád představil tři zásadní novely, které ovlivní život každého řidiče v České republice. Jedná o zcela zásadní předpisy, které se dotýkají silniční dopravy v naší zemi.

BODOVÝ SYSTÉM
Novelizaci zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, diskutujeme s kolegy z ministerstva dopravy od letošního jara. Zatím jsme ve fázi pracovního návrhu, který ještě nevstoupil do legislativního procesu. Proto čekám, že se jeho podoba změní v závislosti na diskuzi s odbornou i laickou veřejností.

Nový návrh bodového systému zpřehledňuje sazby pokut. V současnosti existuje sedm pásem, která by měla být zredukována pouze na čtyři. Současně dochází k navyšování zejména horních hranic pokut tak, aby bylo možné uložit tvrdší trest než dnes. Pokud řidič způsobí dopravní nehodu, může jeho pokuta v nejzávažnějším případě činit až 100.000 Kč. Na druhou stranu zákon umožňuje uložit pokutu i pod dolní hranici až na 1/5 dolní hranice sazby.

Zásadní novinkou je zavedení čtyř pásem pokut ukládaných příkazem na místě a to ve výši 5.000 Kč, 2.500 Kč, 1.500 Kč a do 1.500 Kč. S výjimkou nejmírnějšího pásma se jedná o pevně stanovené sazby.

Revoluční změnou bude i zavedení řidičského oprávnění „na zkoušku“. Začínající řidiči, s praxí kratší než 2 roky, by nově měli k dispozici pouze 6 bodů. Idea vychází ze statistik Policie ČR, podle které jsou začínající řidiči nejvíce rizikovou skupinou.
Rád zmíním i připravovanou změnu v oblasti informování řidičů o aktuálním stavu jejich bodového konta. Nově budeme informováni prostřednictvím e-mailu, SMS či datové schránky.

NOVÁ STK A MOŽNOST KDEKOLIV PŘIHLÁSIT MOTOROVÉ VOZIDLO
Další novinka je spjata s novelizací zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Návrh bude účinný od února 2017. Nově bude možné provést jakýkoli zápis do registru vozidel (prodej, koupě) na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Součástí novely je také můj osobní návrh na zvýšení počtu STK. Současný systém není příliš vhodný a nereflektuje aktuální potřeby motoristů. Nově by mělo přibýt cca 15% stanic, takže fronty a dlouhé čekací doby v některých regionech se stanou minulostí.

ROZŠÍŘENÍ ALTERNATIVNÍCH POHONNÝCH HMOT O ELEKTŘINU
Důvodem pro novelizaci zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, je transpozice evropské směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (směrnice 2014/94/EU) do českého práva. Návrh zákona nově přináší definice a povinnosti pro vytvoření infrastruktury alternativních paliv. Moderní změnou zákona tak chceme podpořit dynamický rozvoj a stavbu elektrických dobíjecích stanic, která je nutná pro rozvoj elektromobility. Proto věřím, že např. superchargery vozidel Tesla se již brzy přesunou ze světa scifi do běžné reality naší silniční sítě.