Má strom vyšší cenu než lidský život?

Poslanecká sněmovna bude těsně před Vánoci rozhodovat o zdánlivě prospěšném pozměňovacím návrhu Senátu v zákonu o dráhách. Jedná se o zrušení nové možnosti lépe a účinněji kácet nebezpečné dřeviny v ochranném pásmu dráhy. Sněmovna chce ochránit životy strojvedoucích a cestujících, senátoři naslouchají volání ochránců přírody a chtějí bránit zdravé stromy.

 

Během letošního projednávání novely zákona 266/1994 Sb., o dráhách jsem podal pozměňovací návrh s pracovním názvem „Kácení dřevin“. Tento návrh posiluje pravomoci správce infrastruktury (Správy železniční dopravní cesty SŽDC) kácet dřeviny, které přímo ohrožují bezpečnost železničního provozu. Jde o to, že v dosavadní právní úpravě se střetávají dva světy. Pokud SŽDC potřebuje vykácet nebezpečné dřeviny, musí žádat správní železniční úřad. Ten však musí ve svém rozhodnutí zohlednit fyzický stav stromu nebo keřů. Pokud jsou z dendrologického hlediska zdravé, je tvrzeno, že kácení je zbytečné a že stromy potencionálním rizikem pro dráhu nejsou. Správce infrastruktury tak nemá šanci zajistit bezpečnou dopravní cestu a ochránit zdraví cestujících.

 

Jaká je však realita? Téměř po každé větší meteorologické události (silný vítr, těžký mokrý sníh, bouře) máme zdokumentovány desítky mimořádných událostí na dráze. Tak, jak to známe z ulic, silnic a našich zahrad, tak stejným způsobem padají zdravé stromy nebo jejich větve do železniční cesty – na koleje a do trolejového vedení. Už žáci základní školy dokážou spočítat, že brzdná dráha vlaků je dramaticky delší než u osobních aut. Pohybuje se běžně v délce stovek metrů, ty nejrychlejší vlaky brzdí i déle než jeden kilometr.  Taková je realita: i zdravé stromy zkrátka při silnějším větru nebo sněžení padají přímo pod kola vlaků, ve kterých jedou stovky cestujících. I zdravé stromy zkrátka způsobují desítky mimořádných událostí, miliónové škody pro dopravce a správce infrastruktury a hlavně ohrožují lidské životy. Všechny tyto události má Drážní inspekce zdokumentované a spočítané. Jen v letošním roce se jedná téměř o stovku mimořádných událostí, z toho ve více než patnácti případech došlo k nebezpečnému najetí vlaku do spadlého stromu!

 

Na základě těchto skutečností jsem se rozhodl podat příslušný pozměňovací návrh. Je to řešení rozumné a kompromisní, odborně připravené společně s Ministerstvem dopravy, Drážním úřadem, SŽDC, Federací strojvůdců, se zástupci dopravců a pozor – i se zástupci Ministerstva životního prostředí. Můj návrh říká, že SŽDC může odstraňovat dřeviny, které ohrožují bezpečnost. Při takovém postupu musí požádat o povolení Drážní úřad. A pozor!!! Tento úřad při schvalování žádosti musí i nadále postupovat podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Jaká tedy bude nová praxe? SŽDC (ale také dopravní podniky v roli správců tramvajových a trolejbusových tratí) získají větší pravomoc. Pokud vyhodnotí strom jako rizikový (příliš vysoký a příliš blízko dráhy), budou moci žádat o jeho kácení i v případě, že je zdravý. Onen nebezpečný stav však budou muset prokázat jasně, průkazně a se silnými argumenty  - jinak jim takové kácení nebude povoleno.

 

Je důležité říci, že ve Sněmovně se ke stejné věci objevil ještě jeden pozměňovací návrh. Jeho autorkou byla poslankyně Matušovská (KSČM) a byl velmi radikální. Ve svém textu výslovně říkal, že při takovém kácení se nepoužije zákon 114/1992. Zjednodušeně říkal, že železničáři by mohli kácet kdykoliv a cokoliv v ochranném pásmu dráhy (30 – 60m od osy) bez ohledu na životní prostředí. Takový návrh by pro mě osobně byl nepřípustný – zničil by zbytečně tisíce zdravých stromů, které se sice v ochranném pásmu nacházejí, ale dráhu neohrožují.

 

Jsem proto rád, že Poslanecká sněmovna podpořila můj rozumný a kompromisní návrh, který vyváženě zohledňuje a vyvažuje oba zmíněné zájmy: ochranu lidských životů i ochranu přírody.

 

A jsem zaskočen reakcí samozvaných ochránců přírody. Téměř denně mi chodí desítky emailů, které jsou kopií jednoho zdroje. A jsem žádán, abych podpořil Senát. Otevřeně říkám, že úprava Senátu je v tomto případě nezodpovědná a že budu prosit Poslaneckou sněmovnu o podporu mého rozumného přístupu. Mrzí mě, že ekologičtí aktivisté obelhávají veřejnost, že se mne nezeptali na obsah a záměr mého návrhu a že veřejnost vyzývají, aby lobovala proti tomuto záměru. Věřím, že v Poslanecké sněmovně  zvítězí zdravý rozum nad ekologickým populismem a že kolegové podpoří původní verzi zákona, která chrání jak zdraví cestujících, tak naši přírodu.

 

Pro nevěřící přikládám několik fotografií z terénu. Detailnější záběry krvavých zranění v kabině strojvedoucího mám k dispozici také, ale z etických důvodů je zveřejňovat nebudu.