Město Pardubice koordinuje své stavební aktivity se SŽDC

Jako pardubický zastupitel a místopředseda Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) jsem minulý týden svolal koordinační schůzku zástupců SŽDC a vedení města Pardubic. Kromě mě se schůzky zúčastnil i primátor Martin Charvát a jeho náměstci Petr Kvaš a Helena Dvořáčková. Na straně SŽDC nás přivítal ředitel Stavební správy východ Miroslav Bocák a ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové Lubor Hrubeš. Díky vzájemné informovanosti může město i SŽDC efektivněji koordinovat průběh připravovaných stavebních aktivit a minimalizovat dopady na obyvatele města a cestující.

Největší investiční akcí SŽDC v Pardubicích bude „Modernizace železničního uzlu Pardubice“. Počítáme s tím, že náklady by se měly vyšplhat na 4,05 miliardy korun. Stavební práce začnou v prosinci 2019 a trvat by měly do června 2022. Součástí této investiční akce bude i dlouho připravovaná lávka propojující nádraží se sídlištěm Dukla. Lávka spojí již zrekonstruovaný prostor před nádražní budovou a projektovaný terminál B pro veřejnou autobusovou dopravu a současně dojde k propojení s projektovaným terminálem C-Jih a budoucím parkovacím domem. Záměrem města Pardubice je využít výluk v průběhu modernizace železničního uzlu k provedení stavebních prací na rekonstrukci železničního nadjezdu v ulici Kyjevská. Dohodli jsme se tak, že budeme úzce a intenzivně komunikovat při přípravě obou staveb.

Na modernizaci železničního uzlu úzce naváže další investiční akce SŽDC. V lednu 2021 začne rekonstrukce pardubického hlavního nádraží a měla by trvat do konce roku 2024. Předpokládáme, že náklady na tuto akci se vyšplhají na 900 milionů korun. Cena zahrnuje i náklady na rekonstrukci výškové budovy, na které již byla zahájena přestavba prostorů pro organizační útvary generálního ředitelství SŽDC. Jako zástupci města Pardubice se musíme zabývat i tím, jak rekonstrukce výpravní budovy a modernizace železničního uzlu zasáhne obyvatele a ovlivní jejich každodenní život.

Velmi dobrou zprávou pro obyvatele, kteří pravidelně dojíždějí do Hradce Králové, je plánované zdvoukolejnění trati v úseku Pardubice-Rosice-Stéblová. Díky tomu výrazně zrychlíme dobu cestování. Odhadované náklady na dokončení tohoto projektu dosahují sumy 2,07 miliardy korun. Jedná se o adekvátní cenu za to, že zrychlíme cestu vlakem z Pardubic do Hradce Králové na 12 minut. Výstavba začne v březnu 2022 a dokončena by měla být nejpozději do listopadu 2024.

Na schůzce jsme se zabývali i přípravami bezúvraťového železničního spojení mezi Hradcem Králové, Pardubicemi a Chrudimí. SŽDC v současné době zpracovává aktualizaci studie proveditelnosti, která bude obsahovat varianty trasování včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Aktualizace bude dokončena v průběhu roku 2019 a bude projednána se samosprávami dotčených měst a obci.

Po projednání již připravovaných investičních akcí jsme diskutovali i o technických možnostech bezpečnějšího řešení železničního přejezdu na ulici Dašická. Dohodli jsme se, že město Pardubice a SŽDC se budou touto problematikou zabývat a bude zařazena na program dalšího setkání. O výsledku jednání budu veřejnost co nejdříve informovat. Dnes jsme se rovněž shodli, že podobné koordinační schůzky jsou prospěšné a budeme v nich pokračovat. Další proběhne v první polovině měsíce června 2019.