Ministerstvo dopravy dojednalo první PPP projekt na dostavbu dálnice D4

Česká republika se musí připravit na skutečnost, že v roce 2023 skončí financování z OPD2. Laicky řečeno to pro nás znamená, že budeme muset stavět dopravní infrastrukturu primárně z vlastních zdrojů. Proto je dobré se již pomalu na tuto skutečnost připravovat a testovat alternativní způsoby financování. Jedním z nich je i partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem.

První dálniční PPP projekt v České republice je blízko k realizaci. Cílem je dostavět chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Soukromá společnost by pak měla na starost i provoz a dlouhodobou údržbu nové dálnice. Vláda rozhodla, že se bude tato dálnice realizovat formou tzv. PPP. Osobně se mi tento způsob velmi zamlouvá. Česká republika s PPP projekty nemá prozatím žádné výrazné zkušenosti. PPP zkusila dvakrát, které nedopadly příliš dobře. I z tohoto důvodu současnou přípravu povedou velmi zkušení profesionálové z oboru.

Když přibližně na začátku roku 2016 naši východní sousedé schválili zakázku ve formě veřejně-soukromého partnerství (PPP) v celkovém objemu skoro 1,9 miliardy eur (51 miliard korun) na vybudování a provoz zhruba 60 kilometrů dálnice a rychlostní silnice říkal jsem si, že to není vůbec špatný nápad. Vyčlenit tak velkou částku jednorázově ze státního rozpočtu není jednoduché a nebýt této možnosti, zřejmě by si slovenští kolegové na tento projekt ještě dlouho počkali. Nicméně díky PPP bude Slovensko mít dálnici a rychlostní silnici již v roce 2020. Celou investici bude Slovensko splácet postupně po dobu 30 let.

V roce 2023 končí operační program Doprava 2, proto bychom si měli vyzkoušet a otestovat, jestli takovéto projekty mají smysl. PPP projekty se svým postupem příliš neliší od jiných forem realizace. Stát připraví a zajistí veškeré potřebné náležitosti, které jsou nezbytné pro zahájení výstavby. Například vykoupí pozemky, připraví projektovou dokumentaci, získá stavební povolení atd. Následně proběhne veřejná soutěž o koncesionáře. To je firma, která silnici postaví a po dobu 25 let ji bude udržovat, jak v zimě, tak i po stavební stránce a stát bude platit koncesi za dostupnost této infrastruktury.

Samotná stavba chybějícího úseku D4 formou PPP by mohla začít do dvou až tří let. Záležet bude na tom, zda ji nezdrží například spory u antimonopolního úřadu či komplikace při získání stavebního povolení. Celý zbývající úsek D4 už má platná územní rozhodnutí. V příštím roce se bude vyřizovat nové stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Pokračují také výkupy pozemků.

Osobně tento projekt podporuji. Věřím, že bude úspěšný a my budeme moci takový model použít i jinde. Navíc je důležité myslet i do budoucna a vyzkoušet si jiné než obvyklé formy realizace budování dopravní infrastruktury, protože za pár let skončí financování z Operačního programu doprava 2 (OPD2) a poté budeme mít mnohem méně peněz na její výstavbu.