Ministerstvo dopravy zpracuje vyhledávací studii pro severovýchodní obchvat Poličky

V rámci poslaneckého pondělí, které máme pravidelně vyčleněné pro své činnosti v kraji, jsem již tradičně vyrazil čerpat podněty pro svou práci po Pardubickém kraji. Tentokrát jsem zavítal do regionu Hlinecka, kde jsem se seznámil s aktuálními místními problémy a konzultoval je nejen se starosty Skutče a Poličky, ale i s významnými místními zaměstnavateli.

Během poslaneckého výjezdu jsem navštívil Skuteč, Hlinsko a Poličku. Všechna tato města spojuje jeden z pilířů mé poslanecké práce, kterým je dopravní infrastruktura. Dlouhodobě nabízím zástupcům měst a obcí pomoc při realizaci projektů, konkrétně s žádostmi o spolufinancování výstavby bezpečných chodníků, přechodů nebo cyklostezek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rád bych informoval všechny starosty z našeho kraje o tom, že se posunují lhůty pro podávání žádostí a to už na začátek letošního srpna. Rozhodně by proto neměli příliš dlouho otálet a měli by žádost o dotaci podat co nejdříve. V souvislosti s čerpáním dotací a řešením různých dopravních projektů se dlouhodobě snažím pomáhat nejen starostům, ale všem, kteří o tuto pomoc stojí. Proto bych chtěl znovu nabídnout pomocnou ruku v dopravní oblasti všem, kteří o to mají zájem.

Velkým tématem Skutečska je místní silnice II/305. Při poslední návštěvě Skutče jsme otevřeli hlavní místní problém, kterým byla oprava povrchu silnice, která vede ze Skutče přes Štěpánov až do Luže. Tuto opravu inicioval místostarosta Roman Hřebík a já jsem moc rád, že jsem mohl k její opravě přispět. Prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury se nám podařilo sehnat peníze na opravy silnic II. a III. třídy v našem kraji. Osobně jsem dohlédl, aby tato silnice byla na seznamu priorit oprav Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Je skvělé, že už dnes můžeme jezdit po nové silnici, konečně slouží lidem. Je to názorná ukázka toho, jaké výhody pro náš kraj může přinést propojení lokální politiky s celostátní.

Obyvatelé Žďárce u Skutče se již brzy dočkají chybějící části chodníku směrem k místnímu nádraží. Při poslední návštěvě jsme si s panem starostou řekli, že nechceme, aby lidé museli chodit k nádraží po silnici a chtěli jsme to změnit. V minulém volebním období se nám povedlo získat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury a za tyto prostředky zrealizovat první polovinu chodníku směrem k nádraží. Podle informací, které mám obec v těchto dnech dokončuje žádost o udělení stavebního povolení na zbývající druhou polovinu. Pokud se vše stihne včas, obec by mohla úspěšně získat dotaci ještě v letošním roce. Už příští rok by tak měl vzniknout celistvý úsek, díky kterému se lidé mohou pohybovat pohodlně a bezpečně.

Polička plánuje realizaci severního obchvatu města směrem na Hlinsko. Pan starosta mě informoval, že požádal ministerstvo dopravy o zadání vyhledávací studie. Zjednodušeně řečeno, výsledky této studie zodpoví základní otázky, jakou je například vedení trasy budoucího obchvatu města. Tuto iniciativu vítám a tvrdím, že dopravu bychom se měli snažit vést mimo centra měst, do kterých jednoduše nepatří. Zde bychom měli naopak podporovat pěší zóny nebo cyklistickou dopravu. Osobně projednám s ministrem dopravy Danem Ťokem a s ŘSD, aby vyhledávací studie byla realizována co nejdříve. Obyvatelé by se tak obchvatu mohli výhledově dočkat zhruba do deseti let a já se budu snažit získat finance na realizaci tohoto obchvatu.