Moderní parkovací domy? Investoři mohou získat dotace

Ze sociologických průzkumů vyplývá, že problém parkování patří jednoznačně mezi aktuálně nejpalčivější oblasti, které trápí zejména obyvatele větších měst v důsledku zvýšené mobility. Koneckonců v nedávné době jsme všichni mohli zaregistrovat například nevůli obyvatel Prahy, kvůli rozšíření tzv. „modrých zón“. Parkovací problém dlouhodobě vnímám, i proto jsem rád převzal záštitu nad seminářem moderních parkovacích domů od A do Z, který se konal v půli října.

Budování nových parkovacích míst, či dokonce domů, má na správných místech smysl a měli bychom tento směr podporovat. Nicméně je potřeba každý projekt předem individuálně a s rozmyslem vyhodnotit. Občas se totiž stává, že nově vzniklé projekty nejsou plně využívány a celý projekt tak ztrácí smysl.

Problém s parkováním má samozřejmě mnohem více dopadů, než je pouze nespokojenost obyvatel. V důsledku nedostatku parkovacích míst řidiči musí strávit další čas v automobilech, dokud nebudou mít „štěstí“ a své místo naleznou. Navíc „zbytečnou jízdou“ dochází k produkci nadbytečného CO2. Rovněž se tento fakt do určité míry projevuje na dopravě ve městech, kdy řidiči hledající parkovací místa, omezují dopravu a tím mohou vznikat kolony aut.

Nicméně problém s parkováním se nemusí nutně týkat pouze automobilové dopravy. Například v Přerově vyřešili dlouhodobý problém s nedostatkem míst pro cyklisty v oblasti přednádraží tak, že vybudovali parkovací dům pro kola. V současné době připravují podobný projekt například v Poděbradech nebo v Lysé nad Labem.

Je pravda, že na některých místech v ČR skutečně trpíme nedostatkem parkovacích míst, zejména v hustě obydlených městských čtvrtích nebo na místech u důležitých dopravních spojek (především v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů veřejné dopravy). Tento fakt se potom logicky projevuje na nižším využívání veřejné dopravy.

Pravda je ovšem taková, že výstavba podobných projektů není levnou záležitostí. I proto jsem na semináři České parkovací asociace představil účastníkům některé z dotačních programů, kterými SFDI finančně podporuje rozvoj v této oblasti. Na základě novely zákona o SFDI je možné z rozpočtu SFDI financovat výstavbu nebo modernizaci zařízení služeb.

Právě „výstavba zařízení služeb“ je klíčovým pojmem. V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem zařízení služeb. V návrhu je uvedeno, že se mimo jiné jedná o „parkoviště pro osobní automobily a jízdní kola“. Pokud bude vyhláška vydána v tomto znění, bude možné použít na akce SŽDC finanční prostředky z rozpočtu SFDI i pro tento účel.

Současně v návrhu rozpočtu SFDI na rok 2017 se počítá s financováním v rámci Operačního programu Doprava, kde lze předkládat žádosti o podporu v rámci specifického cíle (zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu), již od srpna 2016. Celkem je v těchto výzvách žadatelům souhrnně k dispozici alokace až ve výši 4,395 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Dotčená města (nebo městské společnosti) mohou získat dokonce podporu i na inteligentní dopravní systémy. Týká se to měst, která mají více než 40 tis. obyvatel. Žadatelé se mohou hlásit až do 6. ledna 2017. Alokace této výzvy je 2,055 miliardy Kč.

Myslím si, že příležitostí na získání veřejných prostředků je skutečně mnoho. Přesto pokud by si žadatelé nevěděli rady, nabízím jim svou pomocnou ruku. Mohou mě kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu poslanec@martinkolovratnik.cz.